Trwa ładowanie...
d20fd8x

PATENTUS S.A. - Podpisanie umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o. (10/2014)

PATENTUS S.A. - Podpisanie umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o. (10/2014)

Share
d20fd8x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Podpisanie umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Patentus S.A.("Spółka", "Faktorant") informuje iż w dniu 04.03.2014 roku wpłynęła podpisana umowa faktoringowa z BZ WBK Faktor Spółka z o.o. ("Faktor") datowana z dniem 25.02.2014 roku. Postanowienia umowy: Limit faktoranta: 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych 00/100) Okres obowiązywania limitu Faktoranta: bezterminowo i obowiązuje od dnia zawarcia Umowy Maksymalny termin wymagalności nabytych wierzytelności: 130 dni Termin żądania: 30 dni Zabezpieczenia: Weksel własny in blanco, do którego dołączona jest deklaracja wekslowa, Nieodwołane pełnomocnictwo do rachunku Faktoranta w BZ WBK S.A., RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. oraz BNP Paribas Fortis S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20fd8x

| | | PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PATENTUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górnośląska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 210 00 78 | | (32) 210 12 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl | | www.patentus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 638-14-35-033 | | 273585931 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20fd8x

Podziel się opinią

Share
d20fd8x
d20fd8x