Trwa ładowanie...
d2p1v58

PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (9/2013)

PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (9/2013)

Share
d2p1v58

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu 103/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r., Zarząd Emitenta informuje o zawarciu, z datą 31 stycznia 2013 r., dwóch aneksów do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2010 r. (Umowa Wieloproduktowa) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Pierwszy z aneksów zmienia Umowę Wieloproduktową w zakresie sublimitu kredytowego w rachunku kredytowym w ten sposób, że w okresie od dnia 31 stycznia 2013 r. do dnia 27 lutego 2013 r. wysokość tego sublimitu wynosi 2.968.220,00 zł. Drugi z aneksów zmienia Umowę Wieloproduktową w zakresie naruszenia jej postanowień w przypadku realizacji przez Emitenta programu skupu akcji własnych. Emitent zobowiązany jest dostarczyć do Banku oświadczenie Zarządu o czasowym (w okresie obowiązywania Umowy Wieloproduktowej) wstrzymaniu realizacji programu skupu akcji własnych (poprzednio Emitent zobowiązany był dostarczyć uchwałę walnego zgromadzenia anulującą uchwałę o skupie akcji własnych). Pozostałe informacje przedstawione w raporcie 103/2012 z dnia 10 grudnia 2012
r. pozostają bez zmian. Wartość w/w umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

Podziel się opinią

Share
d2p1v58
d2p1v58