Trwa ładowanie...
d2b254e

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07. (15/2014)

Share
d2b254e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07 dla czwartego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07 (WIBOR 6M) dla czwartego Okresu Odsetkowego wynosi 2,74% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 2,73%). Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,95 p.p.) dla czwartego Okresu Odsetkowego wynosi 3,69% w skali roku i naliczana jest od dnia 18 marca 2014 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 3,68%). Dzień Płatności Odsetek za czwarty Okres Odsetkowy
przypada w dniu 18 września 2014 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-07 za czwarty Okres Odsetkowy wynosi 18,60 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 18,25 PLN). Tabela odsetkowa dla czwartego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TabelaodsetkowaLZ-II-07czwartyokres_odsetkowy.pdf | Tabela odsetkowa hipotecznych listów zastawnych Pekao Bank Hipoteczny S.A. serii LZ-II-07 dla czwartego okresu odsetkowego. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b254e

| | | Pekao Bank Hipoteczny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 208 21 69 | | 022 208 21 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-10-28-697 | | 011183360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2014-03-13 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b254e

Podziel się opinią

Share
d2b254e
d2b254e