Trwa ładowanie...
dfgxilk
dfgxilk
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hi...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-05 (18/2012)
Share
dfgxilk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-05
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 11 czerwca 2012 r. podjął uchwałę, w której postanawia zarejestrować do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-05 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, emitowanych na podstawie Uchwały nr 60/12 z dnia 22 maja 2012 r. Zarządu Spółki Pekao Bank Hipoteczny S.A. oraz oznaczyć je kodem PLBPHHP00093, z zastrzeżeniem że: Zarejestrowanie hipotecznych listów zastawnych LZ-II-05 nastąpi na podstawie instrukcji rozliczeniowych, o których mowa w par. 11 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Domaniewska 39A
(ulica) (numer)
022 208 20 40 022 208 21 88
(telefon) (fax)
poczta@pekaobh.pl www.pekaobh.pl
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Agata Kwaśniak Członek Zarządu
2012-06-12 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgxilk

Podziel się opinią

Share
dfgxilk
dfgxilk