Trwa ładowanie...
d4h29mq

PETROLINVEST S.A. - Spełnienie warunku umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO EM...

PETROLINVEST S.A. - Spełnienie warunku umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (2/2013)

Share
d4h29mq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie warunku umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 roku Spółka uzyskała informację o podpisaniu przez TOO EMBA JUG NIEFT ("Emba") z Ministerstwem Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu aneksu do Kontraktu nr 976 z dnia 29 czerwca 2002 roku na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów ("Aneks"). Aneks, zgodnie z warunkami decyzji Ministerstwa Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu, o której otrzymaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 104/2011 z dnia 4 października 2011 roku, przedłużył okres poszukiwawczy Kontraktu na okres do 29 czerwca 2013 roku, w celu oceny komercyjnej wartości odkrytego złoża. Zawarcie Aneksu stanowi jednocześnie wykonanie kolejnego warunku zawieszającego umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w Emba zawartej w dniu 16 grudnia 2011 roku pomiędzy Petrolinvest a Conwell Oil Corporation B.V. ("Umowa"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 118/2011 z dnia 17 grudnia 2011 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h29mq

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł Paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2013-01-04 Franciszek Krok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h29mq

Podziel się opinią

Share
d4h29mq
d4h29mq