Trwa ładowanie...
d2thm6i

PETROLINVEST S.A. - Zawarcie Porozumienia (1/2013)

PETROLINVEST S.A. - Zawarcie Porozumienia (1/2013)

Share
d2thm6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Porozumienia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Petrolinvest", "Spółka") informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 roku zawarł Porozumienie (Memorandum of Understanding) ("Porozumienie") ze spółką zależną koncernu China National Petroleum Corporation ? CNPC International (Kazakhstan) Ltd. z siedzibą w Kazachstanie ("CNPC"), w sprawie zamiaru dokonania przez CNPC, na zasadach uzgodnionych przez strony, inwestycji kapitałowej w spółce TOO OilTechnoGroup z siedzibą w Kazachstanie, będącej spółką zależną Petrolinvest ("Spółka OTG"), w której Petrolinvest posiada pośrednio 88,1% udziałów. Spółka OTG posiada koncesję na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów, obejmującą obszar położony w północnej części Kazachstanu i obejmujący m.in. struktury geologiczne Koblandy, Shyrak, Ayganym, Bestau oraz Tamdy ("Kontrakt"). Zasoby perspektywiczne Kontraktu zostały oszacowane przez niezależnego eksperta, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 108/2011, na 1,9 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. CNPC jest
największym chińskim koncernem paliwowym i jednym z czołowych koncernów energetycznych na świecie posiadającym aktywa poszukiwacze i wydobywcze ropy i gazu w ponad 30 krajach świata oraz uzyskującym dzienne wydobycie ropy naftowej na poziomie ok. 3 mln baryłek oraz gazu naturalnego na poziomie ok. 240 mln metrów sześciennych. W 2011 roku przychody CNPC wyniosły ponad 350 mld USD, zaś zysk netto wyniósł ponad 16 mld USD. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł Paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2013-01-04 Franciszek Krok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i