Trwa ładowanie...
d4j7eps

PGE Dystrybucja wymieniła ponad 2 tys. transformatorów

Spółka PGE Dystrybucja w ramach projektów dofinansowanych przez UE wymieniła już 2050 transformatorów na urządzenia o niższych stratach. Plany do 2014 r. zakładają wymianę prawie 5,5 tys. transformatorów, co ma przynieść oszczędność ponad 13 tys. MWh rocznie.
Share
d4j7eps

Jak poinformowała w czwartek PGE Dystrybucja, projekty, dofinansowane w 50 proc. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) spółka realizuje w oddziałach: Lublin, Łódź-Teren, Warszawa, Zamość. Wymieniła już w nich odpowiednio 438, 498, 649 i 465 transformatorów, natomiast do 2014 r. wymieni w sumie ok. 5400 tych urządzeń. Łączna wartość tych inwestycji netto to ok. 130 mln zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ to ok. 65 mln zł.

Spółka podała, że realizuje obecnie siedem projektów unijnych - cztery wymiany transformatorów, dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz projekt przyłączania farmy wiatrowej w rzeszowskim oddziale w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)".

PGE Dystrybucja oczekuje też na podpisanie umowy na dofinansowanie kolejnych czterech projektów z WFOŚiGW w Łodzi, obejmujących m.in. wymianę transformatorów, zmniejszenie strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych oraz wymianę 1,5 tys. energochłonnych opraw rtęciowych.

d4j7eps

Spółka poinformowała też, że na 2013 r. przewidziane jest wybranie w przetargu dostawcy i rozpoczęcie wdrożenia instalacji inteligentnego opomiarowania sieci AMI (Advanced Metering Infrastructure) na terenach oddziałów Białystok i Łódź-Miasto. Projekt obejmuje ok. 54 tys. punktów pomiarowych sieci; PGE Dystrybucja będzie się starać o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "Inteligentne Sieci Energetyczne".

d4j7eps

Podziel się opinią

Share
d4j7eps
d4j7eps