Trwa ładowanie...
d2tkxts

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (17/2011)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (17/2011)

Share
d2tkxts

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmiot zależny papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.W dniu 28 stycznia 2011 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), w tym:?Emisja 300 obligacji o łącznej wartości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) z datą wykupu w dniu 11 lutego 2011 roku, o rentowności 4,07% w skali roku, została objęta przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczny głosów na Zgromadzeniu Wspólników.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej,
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 28 stycznia 2011 roku 340.000.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści milionów złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, January 28th 2011PGNiG Notes Placed with the Group SubsidiariesCurrent Report No. 17/2011The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by theGroup subsidiary.On January 28th 2011, PGNiG issued notes (the“Notes”) under theShort-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the“Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 30,000,000.00(thirty million złoty), including:– three hundred Notes with the total value of PLN 30,000,000.00 (thirtymillion złoty), maturing on February 11th 2011 and yielding 4.07% perannum, which have been acquired by Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of thetotal vote at the General Meeting.The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty).All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offeredin a private placement exclusively in the territory of Poland.The Notes are
unsecured discount bearer notes in book-entry form, andwill be redeemed at par value.PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading.The Programme is a tool designed to effectively manage short-termliquidity within the PGNiG Group.Following the Note issue discussed above, the total par value of thenotes issued under the Programme and outstanding as at January 28th 2011is PLN 340,000,000.00 (three hundred forty million złoty). | |

d2tkxts

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marek Karabuła Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tkxts

Podziel się opinią

Share
d2tkxts
d2tkxts