Trwa ładowanie...
d2zboo7

PKO BP BANKOWY OFE informuje

...

Share
d2zboo7

17.03. Warszawa (PAP) - PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązek, o którym mowa w § 17 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 142), w związku z § 25 ust. 4 powyższego rozporządzenia, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz"), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, informuje, że w związku z wejściem w życie, w dniu 1 lutego 2014 roku, ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717), w dniu 13 marca 2014 roku (według wyceny na ten dzień) nastąpiło nieumyślne naruszenie przez Fundusz zasad prowadzenia działalności lokacyjnej, polegające na posiadaniu w aktywach Funduszu instrumentów finansowych nie wymienionych w art. 141 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz.
989, ze zm.), w brzmieniu nadanym przywołaną wyżej ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku.

kom mra

d2zboo7

Podziel się opinią

Share
d2zboo7
d2zboo7