Trwa ładowanie...
d1zflm7
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

Share
d1zflm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013: Raporty okresowe za 2012 rok: - Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2012 roku: 19 marca 2013 roku. - Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2012 roku: 19 marca 2013 roku. Raporty okresowe za 2013 roku: - skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2013 roku: 13 maja 2013 roku. - skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2013 roku: 28 sierpnia 2013 roku. - skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2012 roku: 12 listopada 2013 roku. Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania za II kwartał 2013 roku na podstawie, odpowiednio, §102 ust. 1 oraz §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie). Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym za rok 2013 zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-222 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Aleje Jerozolimskie | | 179 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 347 50 00 | | 347 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pmpg@point-group.pl | | www.point-group.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-008-88-31 | | 010768408 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

Podziel się opinią

Share
d1zflm7
d1zflm7