Trwa ładowanie...
d3q0xhj
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Ustanowienie hipotek jako zabezpieczenie gwarancji (110/2012)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Ustanowienie hipotek jako zabezpieczenie gwarancji (110/2012)

Share
d3q0xhj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 110 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipotek jako zabezpieczenie gwarancji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka") informuje, że w związku z udzieleniem w dniu 20 listopada 2012 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO BP") na zlecenie Spółki gwarancji zwrotu zaliczki do kwoty 268.140.000,00 zł ("Gwarancja Zwrotu Zaliczki") w związku z realizacją przez Spółkę kontraktu dotyczącego budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi o mocy elektrycznej brutto, maksimum 1075 MWe zawartego w dniu 21 września 2012 r. pomiędzy Spółką i Hitachi Power Europe GmbH a Enea Wytwarzanie S.A., Spółka oraz następujące jej spółki zależne: Polimex-Development Kraków sp. z o.o., Polimex-Mostostal Development sp. z o.o. oraz BR DEVELOPMENT sp. z o.o. (łącznie ze Spółką "Spółki") zawarły w dniu 20 listopada 2012 r. z PKO BP umowę w przedmiocie ustanowienia hipotek łącznych w celu zabezpieczenia wierzytelności PKO BP wynikających z Gwarancji Zwrotu Zaliczki oraz umowy zlecenia, na
podstawie której została wystawiona ta gwarancja. Hipoteki łączne zostały ustanowione na przysługujących Spółkom nieruchomościach gruntowych, prawach użytkowania wieczystego gruntu (w tym własności posadowionych na nich budynków oraz urządzeń) oraz udziałach w tych prawach (łącznie "Nieruchomości"). Całkowita wartość księgowa obciążanych Nieruchomości wynosiła na dzień 31 sierpnia 2012 r. 442,4 mln zł. Pomiędzy Spółką i Spółkami Zależnymi, osobami nimi zarządzającymi lub nadzorującymi, a PKO BP na rzecz którego ustanowiono hipoteki, a także osobami nimi zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest fakt, iż aktywa, na których ustanowiono hipoteki są aktywami znaczącymi (ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki) oraz wartość ustanowionych hipotek przekroczyła równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia hipotek. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0xhj

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Robert Kosmal Kierownik Działu Fuzji i Przejęć

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0xhj

Podziel się opinią

Share
d3q0xhj
d3q0xhj