Trwa ładowanie...
d1pooxh
d1pooxh
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie informacji (3/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie informacji (3/2013)
Share
d1pooxh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie informacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A.( zwana dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 129/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. stosownie do § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), uzupełnia informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 §1 oraz 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 lutego 2013 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał została zamieszczona również na stronie
internetowej Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał NWZ.pdf | projekty uchwał NWZ na dzień 15.02.2013r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Robert Kosmal Kierownik Działu Fuzji i Przejęć

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pooxh

Podziel się opinią

Share
d1pooxh
d1pooxh