Trwa ładowanie...
d34va30

Polimex podpisał z bankami i obligatariuszami aneks ws. obsługi zadłużenia

25.10. Warszawa (PAP) - Polimex-Mostostal podpisał z bankami i obligatariuszami aneks do umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego - poinformowała spółka w...
Share
d34va30

25.10. Warszawa (PAP) - Polimex-Mostostal podpisał z bankami i obligatariuszami aneks do umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Pierwotną datą podpisania aneksu był 18 października.

Zgodnie z aneksem ostateczna data spłaty zadłużenia Polimeksu została przesunięta do 31 grudnia 2019 r. Spłata zadłużenia będzie dokonywana w latach 2016-2019 zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z wierzycielami.

d34va30

Oprocentowanie zadłużenia finansowego z tytułu kredytów i wierzytelności z tytułu obligacji zostało obniżone. Płatność części odsetek od udzielonych kredytów oraz wierzytelności z tytułu obligacji za lata 2013-2015 będzie płatna w dwóch częściach.

Polimex zobowiązał się, że będzie kontynuować wdrażanie planów oszczędnościowych mających na celu optymalizację kosztów operacyjnych grupy kapitałowej.

Na podstawie aneksu Polimex i jego spółki zależne zobowiązały się do 31 grudnia 2013 r. sprzedać nieruchomości uzgodnione z wierzycielami. Spółka oczekuje wpływów z pakietowej sprzedaży tych nieruchomości w kwocie powyżej 200 mln zł.

Polimex będzie nadal sprzedawał aktywa, które nie są kluczowe w jego działalności. Zbywane aktywa będą obejmować oprócz nieruchomości, akcje i udziały w spółkach zależnych, zbędny majątek rzeczowy lub zorganizowane części przedsiębiorstwa. Spółka zobowiązana jest do uzyskania kwoty nie mniejszej niż 600 mln zł z tytułu sprzedaży zbywanych aktywów. Do tej pory spółka pozyskała ponad 258 mln zł.

d34va30

Aneks przewiduje mechanizmy umożliwiające wierzycielom skonwertowanie przysługujących im wierzytelności wobec spółki na jej kapitał zakładowy. Przewidziane emisje akcje mają również na celu umożliwienie zarządowi spółki oferowanie potencjalnym inwestorom akcji nowych emisji w celu uzyskania dodatkowych środków pieniężnych.

Polimex zobowiązany jest do pozyskania łącznej kwoty 240 mln zł nowych środków finansowych do dnia 31 maja 2015 r. Źródłem pozyskania tej kwoty będzie emisja akcji lub sprzedaż spółek zależnych lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki.

Aneks przewiduje wprowadzenie mechanizmu automatycznego zwiększenia limitu nowej linii gwarancyjnej o kwotę 126 mln zł do ok. 328 mln zł (po spełnieniu szeregu warunków) w ramach nowej linii gwarancyjnej.

Aneks został podpisany z PKO BP, Pekao, BOŚ, BZ WBK, Bankiem Millennium, a także z obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej około 144 mln zł. (PAP)

pr/

d34va30

Podziel się opinią

Share
d34va30
d34va30