Trwa ładowanie...
d3u74gd
espi

POLNA - Zakończenie skupu akcji własnych w oparciu o uchwałę nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgr...

POLNA - Zakończenie skupu akcji własnych w oparciu o uchwałę nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8.11.2011 r (1/2012)

Share
d3u74gd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie skupu akcji własnych w oparciu o uchwałę nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8.11.2011 r | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. (Spółka)
informuje, że został zakończony skup akcji własnych w celu umorzenia prowadzony w oparciu o uchwałę nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8.11.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki "POLNA" S.A. oraz zwiększenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych (raport bieżący nr 56/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.). Łącznie w okresie od 20.11.2011 r. do 31.12.2011r., tj. w okresie określonym w/w uchwałą NWZ, nabyte zostały 224 949 akcje własne "POLNA" S.A. w tym: - 24 949 szt. na podstawie § 2 pkt 1 uchwały NWZ, o nabyciu których Spółka informowała w Raportach bieżących nr 59/2011, 60/2011, 62/2011, 64/2011, 65/2011, 66/2011, 67/2011, 68/2011, 70/2011, 71/2011, 72/2011, 86/2011, 87/2011, 88/2011, 89/2011, 90/2011, 92/2011, 93/2011, 94/2011 za średnią cenę 10,54 zł/akcję. - 200 000 szt. na podstawie § 2 pkt 2 uchwały NWZ, o nabyciu
których Spółka informowała w Raportach bieżących nr 79/2011, 80/2011, 81/2011, 82/2011, 83/2011 za cenę 11,00 zł/akcję. Przed rozpoczęciem w/w skupu "POLNA" S.A. posiadała 247 181 sztuk akcji własnych (o wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 3,80 zł), które stanowiły 9,5620% kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniały do 247 181 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. Po zakończeniu w/w skupu "POLNA" S.A. posiada łącznie 472 130 sztuk akcji własnych (o wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 3,80 zł), które stanowią 18,2640% kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniają do 472 130 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. Zarząd "POLNA" S.A. informuje, iż pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału
zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA. W przypadku braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u74gd

| | | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNA | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 37-700 | | Przemyśl | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 16 678 66 01 | | 16 - 678 37 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@polna.com.pl | | www.polna.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 795-020-07-05 | | 650009986 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Piotr Woś Członek Zarządu
2012-01-02 Bożena Polak Główny Księgowy - Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u74gd

Podziel się opinią

Share
d3u74gd
d3u74gd