Trwa ładowanie...
praca w holandii

Ponad 3 tys. euro rocznie na dzieci w Holandii

Polak pracujący w Holandii oprócz zasiłku rodzinnego ma też prawo do dodatku (tzw. kindgebonden budget), który wypłacany jest na każde dziecko. Z tytułu obydwu świadczeń rodzic dwójki dzieci otrzyma rocznie ponad 3 tys. euro.
Share
Ponad 3 tys. euro rocznie na dzieci w Holandii
Źródło: fotolia.pl
d400ncd

Polak pracujący w Holandii oprócz zasiłku rodzinnego ma też prawo do dodatku (tzw. kindgebonden budget), który wypłacany jest na każde dziecko. Z tytułu obydwu świadczeń rodzic dwójki dzieci otrzyma rocznie ponad 3 tys. euro.

Rodzice zatrudnieni legalnie w Holandii mają prawo do zasiłku rodzinnego (kinderbijslag). Minimalna wysokość świadczenia wypłacanego raz na kwartał na każde dziecko wynosi 191,65 euro. Pracownik otrzyma je bez względu na wysokość zarobków. Jeśli roczne przychody wraz z dochodami współmałżonka nie przekraczają 45 tys. euro (w przypadku większej liczby dzieci, kwota ta jest odpowiednio wyższa) holenderski urząd podatkowy przyznaje dodatek (kindgebonden budget). Świadczenie to wypłacane jest co miesiąc na każde dziecko. W ten sposób rodzic dwójki dzieci w wieku powyżej 12 lat dostanie ponad 1500 euro rocznie. Razem z zasiłkiem rodzinnym będzie to około 3700 euro!

*Zasiłek rodzinny *

d400ncd

Zasiłek rodzinny (kinderbijslag) wypłacany jest na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Przysługuje on rodzicom pracującym legalnie w Holandii bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest zameldowanie na terenie tego kraju. Potwierdza to wpis do systemu administracji urzędu miasta lub gminy. Prawo do zasiłku jest zachowane także wtedy, gdy dziecko przebywa w Polsce. Zasady dotyczące wypłacania kinderbijslag zmieniają się po ukończeniu przez dziecko 16 lat. Prawo do zasiłku zostaje utrzymane w trzech przypadkach. Gdy dziecko uczęszcza do szkoły dziennej, jest niezdolne do wykonywania pracy lub jest osobą bezrobotną. Zasiłek przestanie być wypłacany wtedy, gdy dziecko po ukończeniu 16 lat przerwie naukę lub zmieni jej tryb na wieczorowy. Podobnie jest w przypadku podjęcia edukacji na uniwersytecie.

Dodatek na dziecko

Polak pobierający zasiłek rodzinny w Holandii ma też prawo do osobnego dodatku na pokrycie kosztów wychowywania dziecka – kindgebonden budget. Świadczenie to wypłacane jest na każde dziecko. Jego wysokość zależna jest od liczby pociech i osiąganych zarobków. W przypadku jednego dziecka maksymalny dochód obojga rodziców uprawniający do uzyskania dodatku nie może przekroczyć 45 110 euro na rok. W kwocie tej uwzględniane są też przychody uzyskane w Polsce. Dodatek wypłacany jest co miesiąc w formie zaliczki. W przypadku dwójki dzieci wyniesie on ok. 130 euro miesięcznie. Pod koniec roku – w zależności od wysokości uzyskanych dochodów – holenderski urząd podatkowy wypłaci dodatkowe pieniądze lub nakaże zwrot nadpłaty. Uwaga! Świadczenie można też otrzymać jednorazowo, ale dopiero po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Załatwiamy formalności

O przyznanie zasiłku rodzinnego można się ubiegać po trzech miesiącach pracy w Holandii. Niestety, prawo do świadczenia nie przysługuje pracownikom sezonowym. Wniosek o zasiłek rodzinny (w wersji angielskiej i niderlandzkiej) można znaleźć na stronie www.svb.nl. Formularz ten można też odebrać osobiście w lokalnym oddziale SVB ( Bank Ubezpieczeń Społecznych). Informacje o adresach i telefonach urzędów są umieszczone na www.svb.nl/internet/nl/home/adressen/index.jsp. Od momentu złożenia dokumentów urząd ma trzy miesiące na wydanie decyzji. Dodatek kindgebonden budget otrzymamy na podstawie prawa do zasiłku rodzinnego pod warunkiem, że zmieścimy się w określonym limicie dochodów. O przyznaniu świadczenia informuje holenderski urząd podatkowy. Jeśli to nie nastąpi, należy się zgłosić do lokalnego oddziału urzędu.

d400ncd

Wysokość zasiłku rodzinnego – kinderbijslag - zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny wypłacany jest co kwartał.

Przykład:
Pan Darek pracuje w Holandii i ma trójkę dzieci: Martę (4 lata), Tomka (13 lat) i Ewę (15 lat). Jego rodzina otrzyma na kwartał 739 euro zasiłku rodzinnego. Weronika dostanie 191,65 euro, a Tomek i Ewa po 273,78 euro.

Maciej Sibilak

Sprawdź oferty pracy w Holandii!

d400ncd

Podziel się opinią

Share
d400ncd
d400ncd