Trwa ładowanie...

Powstał plan, który pozwoli przetrwać kryzys

Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami światowego kryzysu finansowego stworzona została szansa na pozyskanie nawet do 500 tysięcy euro środków unijnych na restrukturyzację
ich firm.

Share
Powstał plan, który pozwoli przetrwać kryzys
d3x0tky

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają prace nad projektem rozporządzenia, które umożliwi zagrożonym upadłością przedsiębiorcom kontynuowanie działalności gospodarczej.

Pieniądze na doradztwo

Przyznana pomoc będzie udzielana na pokrycie kosztów usług wykwalifikowanych doradców, którzy opracują plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz strategię jego wdrażania. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewiduje, że z pomocy skorzysta tylko około 200 przedsiębiorców osłabionych kryzysem. W praktyce może oznaczać to, że otrzymanie pomocy będzie dość trudne, należy bowiem zakładać, że chętnych do skorzystania z niej będzie więcej, niż pozwalają na to środki przewidziane na realizację programu.

Pomoc dla zagrożonych bez winy

Odbiorcami wsparcia będą mogli zostać przedsiębiorcy, którzy nie mieli problemów z płynnością finansową przed dniem 1 lipca 2008 r., ale mają je po tym dniu na skutek globalnego kryzysu gospodarczego. Nie istnieje wspólnotowa definicja przedsiębiorcy zagrożonego, jednak w dwóch regulacjach, na które powołuje się projekt rozporządzenia, Komisja Europejska odrębnie określiła warunki, które muszą spełniać mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa, by mogły zostać uznane za zagrożone. Można uznać, że zagrożonymi są niezależnie od wielkości i formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, które na skutek kryzysu zanotowały znaczne straty, a odzyskanie przez nie płynności finansowej nie jest możliwe bez zewnętrznej pomocy państwa, a także te, które podlegają w prawie krajowym procedurze upadłościowej.

d3x0tky

100 procent finansowania

Plan restrukturyzacji opracują doradcy. Będzie on obejmował opis aktualnej sytuacji przedsiębiorcy wraz z analizą wpływu na nią kryzysu światowego, jak również wskazanie możliwych rozwiązań uwzględniających potrzeby i możliwości danego przedsiębiorcy. Plan będzie musiał zawierać także opracowanie kosztów wdrożenia restrukturyzacji wraz ze źródłami jej finansowania. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pomoc w wysokości do 100 proc. kwoty wydatków poniesionych na usługi doradcze związane z opracowaniem planu, prowadzące do jego wdrożenia, a także na usługi szkoleniowe dla pracowników mających uczestniczyć w procesie restrukturyzacyjnym, jak i przeznaczone na przekwalifikowanie pracowników zwalnianych.

Nie trzeba będzie zwalniać

Sfinansowanie planu restrukturyzacyjnego umożliwi przedsiębiorcom podjęcie działań, które pozwolą im przetrwać trudności i dalej prowadzić działalność gospodarczą. Stworzy to możliwość utrzymania istniejących miejsc pracy i ograniczenia dotkliwości koniecznych zwolnień np. poprzez programy szkoleń. Piętnastego lipca 2009 r. projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Rozporządzenie to podlega procesowi notyfikacji przed Komisją Europejską. Moment jego wejścia w życie uzależniony jest od ilości uwag, które ewentualnie zgłosi komisja. Przewidywany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego termin ogłoszenia rozporządzenia to październik lub listopad 2009 r.

Michał Krawczyk
Autor jest partnerem w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy, ekspertem ds. restrukturyzacji, połączeń i przejęć

d3x0tky

Podziel się opinią

Share
d3x0tky
d3x0tky