Trwa ładowanie...

Premia od kontrahenta to kłopot z podatkiem

Firma płaci daninę, jeśli dostanie wynagrodzenie za promowanie towarów swojego dostawcy. Inaczej będzie, gdy bonus wiąże się z zakupami o dużej wartości.

Share
Premia od kontrahenta to kłopot z podatkiem
Źródło: Jupiterimages
d3978kx

– Sposób rozliczania do celów VAT premii pieniężnych nadal budzi wątpliwości – mówi Michał Borowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy. – Organy podatkowe coraz częściej potwierdzają jednak, że jeżeli premia pieniężna wypłacana jest wyłącznie w związku z osiągnięciem ustalonego poziomu zakupów, to nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, a w konsekwencji nie podlega VAT – dodaje.

Czy towar to usługa

Przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPP1-443-1159/10-4/EK). Sprawa dotyczyła spółki, która kupuje kosmetyki od dostawcy, a następnie sprzedaje je we własnej sieci perfumerii. Fiskus stwierdził, że jeśli firma otrzymuje od kontrahenta premie pieniężne za zakup towarów o dużej wartości, to nie dochodzi do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie zapłaci więc VAT.

Inaczej należy traktować gratyfikacje za świadczenie tzw. usług animacyjnych, mających na celu zwiększenie sprzedaży. Chodzi o organizowanie akcji promocyjnych, dodatkową ekspozycję towarów w sklepie oraz angażowanie wyspecjalizowanych konsultantek.

d3978kx

Według dyrektora IS mamy wtedy do czynienia ze świadczeniem dodatkowej usługi. Polega ona na wykonywaniu za wynagrodzeniem określonych czynności na rzecz dostawcy towarów. Premia podlega wówczas opodatkowaniu VAT, a przedsiębiorca powinien wystawić fakturę na rzecz podmiotu, który mu ją wypłaca.

Podobne stanowisko zajął, po interwencji Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1760/09), dyrektor IS w Poznaniu (interpretacja nr ILPP2/443-910/08/11-S/AK). Tym razem sprawa dotyczyła firmy zajmującej się dystrybucją samochodów i części zamiennych, która otrzymuje od dostawcy premię za osiągnięcie określonej wartości sprzedaży.

Jak uzasadniał NSA, zakupy to opodatkowana VAT dostawa towarów. Kilka czynności stanowiących dostawę towaru nie może się jednak przekształcić w usługę poprzez samo ich zsumowanie. Prowadziłoby to bowiem do podwójnego opodatkowania tej samej czynności: pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towaru), drugi raz – jako świadczenia usługi zakupu tego samego towaru o określonej łącznej wartości. W efekcie izba uznała, że tego rodzaju premia nie podlega VAT.

Jak dokumentować

– Inną kwestią w takim wypadku jest sposób dokumentowania wypłaty premii. Czy ma to być faktura korygująca czy nota księgowa? W tym zakresie niestety nadal istnieją rozbieżności, także w orzecznictwie sądowym – mówi Michał Borowski.

d3978kx

Jak zaznaczył, sposób zakwalifikowania premii pieniężnej zależy zawsze od konkretnego stanu faktycznego i zapisów określonej umowy.
– Podatnicy mają zatem znaczny wpływ na traktowanie do celów VAT rozliczeń z tytułu premii pieniężnych, w zależności od sposobu ukształtowania treści zawieranych umów – zwraca uwagę Michał Borowski.

opinia

Jarosław Ziobrowski, prawnik w WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Problemem firm były dotychczas sprzeczne interpretacje w sprawie opodatkowania VAT premii pieniężnych. Ostatnio fiskus prezentuje jednak bardziej jednolite i przychylne podatnikom stanowisko. Wszystko zależy od tego, za co przyznawana jest premia. Jeśli wiąże się z określonym wolumenem zakupów, to nie ma podatku. Przedsiębiorcy muszą natomiast zapłacić VAT, gdy otrzymują premię w zamian za świadczenie dodatkowej usługi związanej z dostawą. Ciągle jednak problem stanowią bardziej skomplikowane rodzaje umów, które łączą gratyfikację za zakup towarów o danej wartości z określoną akcją marketingową. Dlatego istotne są postanowienia umowy zawartej między przedsiębiorcami.

autor:
Monika Pogroszewska

d3978kx

Podziel się opinią

Share
d3978kx
d3978kx