Trwa ładowanie...
dfxk2on

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Emperia Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych i na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca.

Share
dfxk2on

Akcjonariusze Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu 1,94 mln zł na dywidendę, co da wypłatę wysokości 0,08 zł na 1 akcję, wynika z projektów na ZWZ.

Akcjonariusze Ursusa zdecydują o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca br.

Akcjonariusze CEZ zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 21,4 mld CZK na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 40 CZK na akcję, podała spółka.

dfxk2on

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w maju 2016 r. przez Bytom wyniosła 13,132 mln zł i była wyższa o 12,1% r/r, podała spółka.

Rada nadzorcza Emperia Holding powołała na kolejną kadencję zarząd w niezmienionym składzie, z Dariuszem Kalinowskim jako prezesem, podała spółka.

Akcjonariusze Integer.pl zdecydują o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca br.

Walne zgromadzenie OT Logistics zdecyduje 30 czerwca o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendę, co da 7 zł na 1 akcję, wynika z projektów ZWZ.

dfxk2on

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek została zawiadomiona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o zamiarze oddania głosu "za układem" w toczącym się przyspieszonym postępowaniu układowym spółki, podał Biomed.

Zarząd Emperia Holding przedstawił radzie nadzorczej wniosek w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez spółkę w 2015 roku zysku netto w kwocie 25 443 938,77 zł do podziału na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 2 351,34 zł i na kapitał rezerwowy w kwocie 25 441 587,43 zł, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w maju 2016 roku wyniosły ok. 55,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 15,6%, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - maj 2016 roku wyniosła około 219,6 mln zł i była wyższa o około 15,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Polnord może być, dzięki udziałowi w jego akcjonariacie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
i PKO BP, beneficjentem ogłoszonego dziś programu Mieszkanie+, uważa prezes Dariusz Krawczyk. Według niego, szansą dla wszystkich deweloperów może być dofinansowanie dla mieszkań budowanych pod wynajem, Polnord rozważy taką możliwość.

dfxk2on

Komisja Europejska zaakceptowała warunki transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., podała Visa.

Rada nadzorcza Presco Group powołała na nową wspólną trzyletnią kadencję zarząd spółki w składzie: Krzysztof Piwoński - prezes zarządu, Wojciech Andrzejewski - wiceprezes zarządu, Izabela Bednarek - członek zarządu i Kamil Czop - członek zarządu, podała spółka.

Akcjonariusze Rank Progress zdecydują o pokryciu straty za 2015 z przyszłych zysków, wynika z projektów uchwał walnego, które zaplanowane jest na 29 czerwca.

Akcjonariusze i2 Development zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r., wynoszącego 1,05 mln zł, na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

dfxk2on

CWMedia - operator serwisu CDA.pl - planuje debiut na NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował ISBnews współzałożyciel i prezes Jarosław Ćwiek.

Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o przekazaniu całości zysku netto za 2015 rok na kapitał zapasowy, podano w uchwałach ZWZ.

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o przeznaczeniu 2,98 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w łącznej wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 3,15 zł na akcję, tj. w łącznej kwocie do 39 746 000,70 zł, podała spółka.

dfxk2on

Grupa Best wykupiła w terminie obligacje serii G o wartości 39 mln zł. To największy dotychczas wykup obligacji, zrealizowany przez spółkę, podał Best.

Akcjonariusze Farmacolu zdecydują 30 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w kwocie 20,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

PKN Orlen jest zadowolony z dzisiejszej decyzji akcjonariuszy dotyczącej wypłaty dywidendy i, jeśli sytuacja makroekonomiczna na to pozwoli, planuje utrzymać obecną politykę dywidendową, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen optymalizuje nakłady tegoroczne inwestycyjne w działalności wydobywczej i może je obniżyć do nawet mniej niż 600 mln zł, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

dfxk2on

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 855,42 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję - zgodnie z wnioskiem zarządu.

Zarząd i2 Development zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2015 r., wynoszącego 1,05 mln zł, na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podała spółka.

CCC mogłoby rozważyć akwizycje rozpoznawalnych znaków towarowych w Europie, szczególnie w Niemczech czy Austrii, poinformował członek zarządu ds. finansowych CCC Piotr Nowjalis.

Rada nadzorcza Rank Progress podjęła uchwałę o powołaniu Jana Mroczki do zarządu spółki na nową, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się w dniu 14 czerwca 2016 r., poinformowała spółka. Jan Mroczka to współzałożyciel firmy i jej największy udziałowiec.

PKN Orlen chce mieć szeroki krąg dostawców ropy i prowadzi rozmowy m.in. z Iranem w tej sprawie, poinformował prezes Wojciech Jasiński.

PKN Orlen spodziewa się, że 2016 r. będzie dla spółki trudniejszy niż 2015 r. ze względu na otoczenie makroekonomiczne, wynika z wypowiedzi prezesa Wojciecha Jasińskiego.

W ramach kwartalnej korekty składu indeksów giełdowych, Polnord zastąpi w składzie indeksu średnich spółek WIG40 Integer.pl po sesji 17 czerwca br., podała GPW.

i2 Development odnotował 16,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 74 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W Kancelarii Prezydenta kończą się prace zespołu ekspertów dotyczące ustawy o kredytach walutowych. Według nowej propozycji, straty banków po przewalutowaniu kredytów frankowych byłyby pokryte poprzez emisje nowych akcji niemych, które objęłaby państwowa instytucja finansowa: Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Narodowy Bank Polski (NBP). Banki miałyby prawdo odkupić te akcje w ciągu 20-30 lat, spłacając w ten sposób dług wobec państwa, podała "Gazeta Wyborcza", powołując się na nieoficjalne informacje.

Akcjonariusze Wilbo zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 rok i przeznaczeniu kwoty 29 733,88 zł na zmniejszenie straty z lat poprzednich, wynika uchwał podjętych przez ZWZ.

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, wzrosły o 34% r/r do 188 mln zł w okresie od stycznia do kwietni br., podała spółka. W samym kwietniu sprzedaż osiągnęła 43,8 mln zł (+58% r/r).

International Finance Corporation (IFC - Międzynarodowa Korporacja Finansowa) zatwierdziła finansowanie dla Astarty w postaci linii kredytu obrotowego w wysokości 25 mln USD, podała spółka.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami spółki zależnej Czerwonej Torebki - Magus S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Merlin.pl S.A.), podała Czerwona Torebka. Przed wydzierżawieniem marki i sklepu Merlin.pl przez spółkę Topmall ta spółka zależna była operatorem sklepu internetowego Merlin.pl.

Akcjonariusze Unimotu, zgodnie z rekomendacją zarządu, zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,97 mln zł z zysku za 2015 r. Oznacza to, że na jedną akcję przypadnie 0,68 zł dywidendy, podała spółka.

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r., wynoszącego 1,35 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Akcjonariusze Vistula Group zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok i przeznaczeniu kwoty 13,38 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 29 czerwca.

Akcjonariusze Colian Holding zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę całości zysku netto za 2015 r. oraz o przesunięciu na ten cel środków z kapitału zapasowego, co pozwoli na wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podano w projektach uchwał.

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o wypłacie pozostałej części dywidendy za 2015 roku wysokości 1 568,22 mln zł, co oznacza płatność w wysokości 3,80 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca. Wcześniej spółka wypłaciła na poczet dywidendy zaliczkowo kwotę niemal 590,15 mln zł.

Akcjonariusze spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o nieprzeznaczeniu zysku na dywidendę i przekazaniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

PGNiG Termika złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK) w związku z zamiarem objęcia 100% kapitały w spółce energetycznej "Jastrzębie" z Jastrzębia-Zdroju (SEJ), podał UOKiK.

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 15,37 mln zł, co daje 1,20 zł na jedną akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 69,12 mln zł z zysku za 2015 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 1,50 zł na jedną akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu ponownie powołała Tobiasa Solorza na stanowisko prezesa, podała spółka.

Cyfrowy Polsat rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 rok i przeznaczenie w całości kwoty 446,15 mln zł zysku na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu 86,02 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,24 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Jednak wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję wyniesie 2,19 zł pod warunkiem zarejestrowania akcji nowej emisji przed dniem dywidendy.

dfxk2on

Podziel się opinią

Share
dfxk2on
dfxk2on