Trwa ładowanie...
d3bketn
d3bketn

Przegląd informacji ze spółek

CD Projekt ustalił termin rozpoczęcia zamkniętej bety Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej na 25 października, podała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bketn

Zarząd Ciechu podjął decyzję o złożeniu wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na Giełdę Papierów Wartościowych we Frankfurcie w ramach procesu tzw. "dual listing", poinformowała spółka. Będzie to kolejny, ważny krok w realizacji strategii, której celem jest zbudowanie silnej pozycji spółki na globalnym rynku.

Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, podała spółka.

Prospekt emisyjny Artifex Mundi został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego, wynika z informacji na stronie internetowej urzędu.

d3bketn

PKO Bank Polski uruchomił aplikację mobilną Brawo Bank dla swoich najmłodszych klientów - w wieku 5-13 lat, w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (AR). Bank liczy, że aplikację pobierze i zainstaluje jak największa grupa z 230 tys. jego młodych klientów, poinformowali przedstawiciele PKO BP.

Ailleron podpisał umowę z Printec Group - dostawcą rozwiązań z zakresu automatyzacji transakcji w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. To kolejny krok w stronę ekspansji na rynku europejskim, podała spółka.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,8 mln zł w lipcu br, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za lipiec 2015 r. wyniosły 11,1 mln zł.

Liczba aptek uczestniczących w programach oferowanych przez grupę Neuca przekroczyła 6500, poinformowała spółka.

d3bketn

Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, poinformowała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej o opinię w sprawie uznania ING Banku Śląskiego za instytucję o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank bufora w wysokości 0,5% ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Z internetowego serwisu transakcyjnego BZWBK24 korzysta 90% użytkowników na terenie Polski poinformował bank. Spoza granic kraju najczęściej logują się użytkownicy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Holandii, podano także.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje w 2016 r. wyprodukować w sumie ok. 36 TWh energii z węgla brunatnego, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. Zakończył się okres niższej dyspozycyjności Elektrowni Bełchatów, związany z remontami.

d3bketn

Polska Grupa Energetyczna (PGE) wystąpi o interpretację w sprawie wysokości podatku dochodowego od planowanego podwyższenia kapitału zakładowego, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje, że koszt dostosowania wszystkich jej elektrowni do konkluzji BAT wyniesie 1,8 mld zł, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Ryszard Wasiłek.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w 2016 jej EBITDA znacznie spadnie r/r w segmencie energetyki konwencjonalnej, zmniejszy się w dystrybucji i obrocie oraz utrzyma się na podobnym poziomie w segmencie odnawialnych źródeł energii, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz.

Dekpol wprowadził do oferty 16 domów w ramach inwestycji Młoda Morena Park w Trójmieście, poinformowała firma.

d3bketn

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może do końca roku zamówić kolejne dostawy spot do terminalu LNG, o ile okaże się to korzystne, ale decyzje zapadną najwcześniej jesienią, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nadal poszukuje nowych klientów za granicą, w tym na Ukrainie, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

Bloober Team wypracował 3,2 mln zł zysku netto w II kw. 2016 r. (wobec 0,19 mln zł rok wcześniej), uwzględniając 1,8 mln zł wpływów z tytułu zbycia części udziałów w spółce zależnej iFun4All, podała spółka. Bloober Team liczy na rekordowe wyniki w tym i w kolejnych trzech latach, poinformował prezes Piotr Babieno.

Zarząd Grodna zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 2,61 mln zł, co oznacza 0,17 zł na jedną akcję i stanowi 29% zysku spółki za rok obrotowy 2015/2016, przypadającego akcjonariuszom spółki, podało Grodno.

d3bketn

PGNiG Obrót Detaliczny podpisało z Ceramiką Paradyż umowę na dostawy gazu w wysokości blisko 1,3 TWh (118 mln m3) w ciągu 2 lat, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Od początku roku PGNiG Obrót Detaliczny pozyskał 700 klientów biznesowych, a łączny wolumen gazu z tego tytułu to blisko 4 TWh (358 mln m3), podano także.

Zarząd Grodna podtrzymał realizację prognoz na rok obrotowy 2016/2017 (kwiecień 2016 - marzec 2017), zakładających 344 mln zł przychodów, 16 mln zł EBITDA, 12,4 mln zł EBIT oraz 9,1 mln zł zysku netto, podała spółka.

Grodno odnotowało 0,41 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w I kw. roku obrotowego 2016/2017 (tj. w II kw. roku kalendarzowego 2016) wobec 0,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Uniwheels odnotowało 18,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 5,9 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d3bketn

Rada nadzorcza PZ Cormay podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie projektu uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i związanych z nim dokumentów oraz odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych, podała spółka.

eTravel - spółka zależna Netmedia - otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęciu 100% udziałów w spółce FlyAway Travel, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przedstawi zaktualizowaną strategię we wrześniu, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podtrzymuje plan przeznaczenia na inwestycje nieznacznie niższej kwoty niż 9,5 mld wydane w 2015 r., podała spółka.

Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) spadła o 8% do 25,4 TWh w I poł. 2016 r., podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 546 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 5 055 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d3bketn

Podziel się opinią

Share
d3bketn
d3bketn