Trwa ładowanie...
d3ts939

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna nowych papierów Vivid Games została ustalona na maksymalnym poziomie 5 zł za akcję, podała spółka.

Share
d3ts939

Newag zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu podział zysku spółki netto za rok 2015 poprzez wypłatę dywidendy w wysokości łącznie 45 mln zł, czyli 1 zł na jedną akcję, podała spółka.

Erbud zawarł z LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 5 warunkową umowę o wybudowanie budynków wielorodzinnych we Wrocławiu przy ul. Tęczowej, podał Erbud. Wartość umowy netto 28,85 mln zł.

Ghelamco Invest Sp. z o.o. przeprowadziło emisję obligacji na okaziciela serii PPB o wartości 50 mln zł, podała spółka.

d3ts939

Echo Investment zawarło umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU)
na rzecz FTF Columbus do kwoty 180 mln zł. Gwarancja będzie zabezpieczać płatność kar umownych lub udziału w hipotetycznym zysku spółki z inwestycji w spółkę Projekt Echo - 70, przewidzianych w umowie opcji sprzedaży i podziału zysku, wynika z komunikatu Echo.

PCC Rokita dokonało przydziału 200 tys. obligacji serii CA. Złożono 397 zapisów na 262 638 obligacji, podała spółka

Akcjonariusze Trakcja PRKiI zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze Arterii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał walnego.

d3ts939

Monetia za 2-3 lata chce obsługiwać 18% polskiego obrotu gotówkowego, który obecnie wart jest ok. 30 mld zł. W ciągu 12 miesięcy działania jako samodzielna krajowa instytucja płatnicza, Monetia obsłużyła transakcje o wartości 2,65 mld zł. Do końca roku liczba placówek wzrośnie do 660. W planach jest wejście na nowe rynki zagraniczne, poinformował prezes Wojciech Jóźwiak.
Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 2,4 zł na akcję dywidendy, podała spółka.

PZU i Centrum Medyczne Gamma rozpoczęły negocjacje z kilkoma szpitalami ortopedycznymi w różnych lokalizacjach w Polsce. Do końca roku planowane jest przejęcia większościowych kilku placówek, podało PZU.

FoodCare zwiększyło sprzedaż eksportową o 30% r/ w I kwartale 2015 r., podała spółka.

Liczba klientów Banku Zachodniego WBK, korzystających z bankowości mobilnej wzrosła do 560 tys. na koniec I kw. br. Bank w III kwartale wprowadzi nowe usługi w tym kanale, w tym. m.in. platformy FX, poinformowała dyrektor bankowości elektronicznej BZ WBK Katarzyna Prus-Malinowska.

d3ts939

Liczba akcji objętych zapisami w wezwaniu Cedrobu na walory Polskiego Koncernu Mięsnego Duda przekroczyła 9,18 mln sztuk (tj. 33,01% kapitału), czyli liczbę, jaką zamierzał nabyć Cedrob, podała spółka. Akcje objęte zapisami złożonymi po 24 czerwca nie zostaną nabyte, podano także.

Robyg kupił 49% udziałów spółki, która jest właścicielem działki o powierzchni ok. 21 tys. m2 w warszawskiej dzielnicy Bemowo i wartości księgowej ok. 26 mln zł, podała spółka. Na działce ma powstać ok. 450 mieszkań.

Google rozpoczyna nowy program Internetowe Rewolucje, który do końca 2016 roku ma zapewnić bezpośrednie wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych 100 tys. obecnych i przyszłych przedsiębiorców w Polsce, poinformowała dyrektor Google Polska Agnieszka Hryniewicz-Bieniek.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy, podała instytucja.

d3ts939

Orco Property Group zakończyło postępowania upadłościowe dla trzech węgierskich spółek zależnych, podała firma.

Dom Maklerski WDM zdecydował o rozpoczęciu procesu poszukiwania inwestora, który będzie wspierał spółkę w dalszym rozwijaniu jej podstawowej działalności, podała firma.

PKP S.A. podpisały umowy na wynajem wszystkich lokali na nowym dworcu Warszawa Zachodnia, podała spółka.

Sąd zarejestrował zmianę nazwy Grupy Nokaut na HubStyle, podała spółka. Jednocześnie ze zmianą powołano nowego wiceprezesa i zaktualizowano strategię grupy.

d3ts939

Europejski Fundusz Medyczny (EFM) przydzielił i wyemitował obligacje na okaziciela serii G4 o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł, podała spółka.

Wikana uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku nr 6 na osiedlu Świerkowa Aleja w Zamościu, o łącznej powierzchni użytkowej blisko 3 tys. m2, podała spółka.

Zarząd Wasko podjął uchwałę przewidującą emisję obligacji imiennych o wartości nominalnej do 20 mln zł, z terminem zapadalności do 30 czerwca 2016 r., podała spółka. Środki z emisji zostaną wykorzystane do wykupu przed terminem innych obligacji, co ma przynieść obniżenie kosztów finansowych.

PZ Cormay zawarł z Apacor Ltd umowę, na mocy której zostanie dystrybutorem produktów diagnostycznych Apacor w Polsce, Rosji, na Ukrainie i 4 innych krajach na Wschodzie, podała spółka.

d3ts939

Selena FM przyjęła ofertę objęcia obligacji o wartości do 60 mln zł, które wyemituje AD Niva - spółka posiadająca 50,5% głosów na walnym zgromadzeniu Seleny FM, podała spółka.

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) S.A. powołała czterech członków zarządu spółki na nową trzyletnią kadencję, podała spółka.

Komputronik rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 4,79 mln zł z zysku za rok obrotowy 2014/2015 (zakończony 31 marca 2015 r.), wynoszącego 13,36 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 115,2 mln zł z zysku jednostkowego netto za rok 2014 na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka.

4fun Media modyfikuje plany rozwoju na 2015 rok, zwiększając wydatki na działania związane ze wzrostem rozpoznawalności marki 4FUN. W efekcie, każdy z kanałów zostaje repozycjonowany, a dwa z nich zmieniają dotychczasowe nazwy z mjuzik.tv na 4FUN HITS oraz z TV DISCO na 4FUN FIT&DANCE, poinformował prezes Rafał Baran. Celem jest, aby marka 4FUN stała się "czymś więcej niż telewizją, integrując ze sobą świat brandów, rozrywki i show biznesu", co ma wykreować nowe źródła przychodów..

d3ts939

Podziel się opinią

Share
d3ts939
d3ts939