Trwa ładowanie...
d1t17tu
d1t17tu

Przegląd informacji ze spółek

Rada Nadzorcza Grupy Energa zatwierdziła Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych na lata 2014-2022, podała spółka. Poziom nakładów inwestycyjnych został zmniejszony o ok. 1,5 mld zł do 18,2 mln zł.
Share
d1t17tu

Marvipol podpisał z dwoma funduszami Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych umowy zobowiązującej do emisji i objęcia obligacji serii R, poinformowała spółka.Wysokość emisji to 40 mln zł.

Przedstawiciele Urzędu Miasta St. Warszawy i Polnordu spotkali się w celu podjęcia rozmów o wspólnych relacjach dotyczących inwestycji prowadzonych w mieście, poinformował prezes Piotr Wesołowski.

Orlen Deutschland podpisał umowę roczną z BP Europe SE na dostarczanie paliwa dla swoich stacji do 31 grudnia 2014 r,. podał PKN Orlen w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 642 mln euro czyli około 2 712 mln zł.

d1t17tu

Pragma Inkaso odnotowało 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Na 19 listopada 2014 roku zaplanowana została emisja obligacji na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska w kwocie 500 mln zł, przygotowana zgodnie z wynikiem wstępnego przydziału z 5 listopada 2014 r., poinformował bank. Nadsubskrypcja sięgnęła prawie 30%.

Oferta Astaldi, warta 440,68 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa (woj. podlaskie), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzisiaj ruszyły zapisy na obligacje serii L1 Mikrokasy. Dwuletnie papiery dłużne oferowane są z oprocentowaniem na poziomie 9,2% w skali roku. Zapisy potrwają do 25 listopada. Spółka chce pozyskać z oferty 2 mln zł, a zebrane środki zostaną przeznaczone na rozwój głównego biznesu spółki - zintensyfikowanie akcji pożyczkowej., poinformowała Mikrokasa.

d1t17tu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił spółce Immobel 56,5 mln euro kredytu na przebudowę i rozbudowę dawnego DH Smyk w Warszawie, podał bank. Kredyt przyznany został w ramach programu "Inwestycje polskie".

PKO Bank Polski spodziewa się, że łączne szacowane synergie z akwizycji Nordea Bank Polska od 2017 roku będą wyższe niż pierwotnie planowano i sięgną 278 mln zł zamiast 224 mln zł, poinformował dyrektor ds. strategii i inwestycji Paweł Borys. Bank podniósł też o 20 mln zł do 325 mln zł koszty integracji, ale zakłada, że nie będzie ich już ponosił w 2016 roku.

P.A. Nova spodziewa się zmniejszenia udziału przychodów z segmentu komercyjnego (budowa i najem obiektów handlowych) z obecnych 70-80% do 60-70% w 2015 r., zwiększając aktywność przede wszystkim w budownictwie przemysłowym, poinformowała agencję ISBnews prezes Ewa Bobkowska.

PKO Bank Polski może sfinalizować sprzedaż spółki Qualia Development w IV kwartale tego roku, jeśli zaproponowane warunki cenowe będą korzystne dla banku, poinformował dyrektor ds. strategii i inwestycji Paweł Borys.

d1t17tu

T-Mobile Polska wypracował 1,62 mld zł przychodów w III kw. 2014 roku, co oznacza spadek o 2,7% r/r. Jednocześnie w porównaniu do II kw. 2014 roku przychody w minionym kwartale były wyższe o 6,4%, podał operator. EBITDA T-Mobile Polska w minionym kwartale wyniosła 624 mln zł i była wyższa o 1,0% r/r.

PKO Bank Polski planuje sprzedaż portfela kredytów niepracujących wartości ok. 200 mln zł, poinformował wiceprezes odpowiedzialny za pion ryzyka Piotr Mazur.

CCC planuje uzyskać rentowność netto na poziomie 9-12% w latach 2014-2015, podała spółka. CCC planuje też przekroczyć 2 mld zł przychodów w 2014 r. i zwiększyć je o ponad 30% w kolejnym roku.

Allegro i InPost zawarły porozumienie o strategicznej współpracy, w ramach dostaw produktów zamawianych online, poinformowali przedstawiciele obu spółek. Według nich, znaczna obniżka cen przesyłek i darmowy zwrot może spowodować 25-proc. wzrost rynku oraz wygenerować wyższe obroty poszczególnych sklepów w skali 50-350%.

d1t17tu

PKO Bank Polski oczekuje, że marża odsetkowa netto w IV kwartale spadnie do 3,3%, zaś w całym roku wyniesie 3,5% wobec 3,6% po trzecim kwartale, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski. W jego ocenie, I połowa 2015 roku przyniesie spadek marży w banku, ale jeśli nie będzie dalszej obniżki stóp procentowych, jej odbicie w drugiej połowie i powrót do stanu z końca tego roku jest bardzo prawdopodobne.

Przedsiębiorstwo handlowe Pelcowizna, będące właścicielem siedmiu supermarketów w Warszawie i Warmii i Mazurach, uruchamia własny sklep online, poinformował Supersam.pl, na którego platformie e-sklep zostanie uruchomiony.

Ronson Development zamierza sprzedać 800-850 mieszkań w 2015 r. wobec planowanego na cały bieżący rok poziomu 650-700 sprzedanych lokali, poinformował dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

Libet oczekuje w 2015 roku wyższej dynamiki wzrostu od rynku, którego wzrost szacuje na 5-6% w przyszłym roku, poinformował agencję ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Libet Ireneusz Gronostaj.

d1t17tu

Ministerstwo Finansów najwyraźniej zamierza w zdecydowany sposób uporządkować kwestię nielegalnych internetowych zakładów bukmacherskich. Wytypowano już prawie 17 tys. osób, które osiągnęły wygrane z gier online i mogą zostać ukarane przez Służbę Celną, która podlega MF, podała Fortuna Entertainment Group w komunikacie. Wszczęto już ponad 1,5 tys. postępowań karnoskarbowych przeciwko podejrzanym graczom.

Przyszły rok będzie dla sektora bankowego trudniejszy, niż kończący się powoli 2014 rok ze względu na szereg ryzyk zewnętrznych, jak i krajowych dla wzrostu PKB, ocenia prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło.

Poczta Polska została wybrana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do obsługi korespondencji krajowej i zagranicznej w latach 2015-2017. Poczta podkreśla, że jej oferta była korzystniejsza o 13 mln zł od ceny podyktowanej przez Polską Grupę Pocztową (222 mln zł).
Portfel zamówień Qumaka na koniec października wynosił łącznie 525 mln zł, z czego ok. 393 mln zł przypada na 2015 rok, poinformował prezes spółki Paweł Jaguś.

PKO Bank Polski nadal ocenia, że zysk netto wypracowany w 2014 r. będzie wyższy od ubiegłorocznego, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. Prezes podtrzymał także politykę dywidendową banku.

d1t17tu

Krka obniżyła prognozę skonsolidowanych przychodów na ten rok do 1,2 mld euro (tj. na poziomie z ub.r.) z oczekiwanych wcześniej 1,245 mld euro, podała spółka. Jednocześnie przedstawiła prognozę na 2015 r. - przychody mają wówczas wzrosnąć do 1,26 mld euro.

Krka odnotowało 127,41 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2014 r. wobec 124,89 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zleceń grupy Elektrotim osiągnął na koniec III kw. 2014 r. rekordową wartość 263 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes Andrzej Diakun. Dzięki temu spółka oczekuje udanego IV kw. i planuje "z nawiązką" odrobić 2,4 mln zł straty po III kw.

PKO Bank Polski planuje, że w przyszłym roku wyjdzie na rynek euroobligacji i uplasuje obligacje wartości kilkuset milionów euro, poinformował dyrektor ds. strategii i inwestycji Paweł Borys.

Z powodu problemów geologicznych na jednej ze ścian Lubelski Węgiel Bogdanka obniżył prognozę wydobycia węgla w 2014 r. do 9,0 mln ton z 9,3-10 mln ton. Jednak realizowane w terminie inwestycje, w tym otwarcie w III kw. zakładu przeróbki, pozwalają optymistycznie patrzeć na kolejne lata, choć spółka prowadzi prace na aktualizacją strategii na lata 2013-2020.

Po słabym dla Ronson Development III kw. br. spółka spodziewa się jeszcze gorszego IV kw., w związku z czym w całym 2014 r. odnotuje stratę netto, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Łapiński poinformował agencję ISBnews, że do dodatnich wyników netto spółka powróci już w I kw. 2015 r.

TVN podtrzymał oczekiwania rocznego wzrostu przychodów związanych z reklamą w średnim jednocyfrowym tempie na tle poprawy o 4,9% w okresie dziewięciu miesięcy br., podała spółka.

Łączna wartość aktywów netto zgromadzonych w 47 funduszach oraz zarządzanych przez Altus TFI w ramach usługi asset management wyniosła 6.085,67 mln zł, tj. o 3,27% (192,77 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej, podała spółka. Od początku br. wartość aktywów dzięki napływom i wypracowanym stopom zwrotu wzrosła o 31,81% (tj. o 1.468,66 mln zł).

PKO Bank Polski po trzech kwartałach tego roku poprawił zysk netto o 10,5% r/r do 2,53 mld zł, głównie dzięki lepszemu wynikowi z odsetek, poinformował bank. Marża odsetkowa netto spadła o 0,3 pkt proc. r/r do 3,6% na koniec września.

Najnowsza gra firmy CI Games - "Lords of the Fallen", która zadebiutowała na rynku przed tygodniem znalazła już ponad 700 tys. nabywców, poinformował prezes i główny udziałowiec spółki Marek Tymiński. Jak zapewnił agencję ISBnews, koszt produkcji gry zwrócił się po sprzedaży 500 tys. egzemplarzy, więc po kilku dniach spółka już zarabia.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) objął 15% obligacji z oferty Raiffeisen Bank Polska o łącznej wartości 500 mln zł, oferowanej w ramach programu emisji obligacji o wartości 2 mld zł, podał EBOR.

PKP Cargo przyjęło w tym roku 466 nowych maszynistów, ale obecnie wstrzymało rekrutację ze względu na ograniczone możliwości szkoleniowe związane ze szczytem przewozowym i ruszy ponownie od połowy 2015 roku, podała spółka. Z jej analiz wynika, że skala rekrutacji i szkoleń maszynistów w przyszłym roku zostanie utrzymana.

Ze względu na bardzo dobre wyniki za I-III kw. br., Global Cosmed podtrzymuje opublikowaną w kwietniu br. jednostkową prognozę finansową, poinformowała prezes Ewa Wójcikowska.

Alior Bank ocenia, że jego zysk w tym roku sięgnie co najmniej 300 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes Wojciech Sobieraj. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 221,7 mln zł.

Alior Bank cały czas jest zainteresowany nabywaniem nowych aktywów, ale nie planuje już przejmować kolejnego SKOK-u, poinformował agencję ISBnews prezes Wojciech Sobieraj.

Akcje spółki Fenghua SoleTech zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 5,68% do poziomu 39,70 zł.

Alior Bank szacuje, że łączne synergie z przejęcia Meritum Banku wyniosą 36 mln zł w 2015 roku, 77 mln zł w 2016 r. oraz 85 mln zł w 2017 roku, poinformował agencję ISBnews prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj.

Erbud widzi, w świetle wyników za I-III kw. i wartości portfela zamówień na resztę roku, dwucyfrowy potencjał wzrostu grupy w 2014 roku, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. W przyszłym roku spodziewa się dalszego ożywienie w branży.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów kontynuują działania reorganizacyjne wewnątrz grupy, które przekładają się na dynamiczną poprawę efektywności operacyjnej, poinformował prezes Mariusz Popek. Na początku przyszłego roku spółka podejmie decyzję ws. kierunku dalszej konsolidacji, a cały proces restrukturyzacji chce sfinalizować do końca przyszłego roku.

Nowa ustawa konsumencka oznacza jedno - wzrost liczby zamówień w internecie. Wchodzące na przełomie roku przepisy wpłyną pozytywnie na rynek e-commerce, uważa wiceprezes Comarch, dyrektor sektora ERP Zbigniew Rymarczyk.

Elzab jest na właściwej drodze do zdobycia pozycji lidera wśród producentów urządzeń fiskalnych w Europie, poinformował prezes Krzysztof Urbanowicz. W IV kw. 2014 planuje wejść na rynki Bliskiego Wschodu, a początek przyszłego roku w Polsce zapowiada się obiecująco w związku z fiskalizacją kolejnych grup zawodowych.

Konsorcjum Mirbudu i PBDiM Erbedim zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (etap I) o długości prawie 19 km, podała GDDKiA. Wartość kontraktu to 359 mln zł brutto.

BOŚ Bank odnotował 22,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PKO Bank Polski odnotował 873,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 752,30 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Fortuna Entertainment Group wypracowała EBITDA na poziomie 22 mln euro w I-III kw. 2014 r., co oznacza wzrost o 21,1% r/r, podała spółka.

Hygienika miała udany III kwartał, dzięki rozwojowi w segmencie kosmetyków i chemii domowej. Rozważa emisję obligacji na przyspieszenie rozwoju sieci drogerii Dayli, poinformował agencję ISBnews prezes Hygieniki Kamil Kliniewski.

TVN ogłosił ofertę zakupu nie więcej niż 7,5 mln swoich akcji, stanowiących nie więcej niż 2,14% kapitału zakładowego po cenie 20 zł, podała spółka.

Ronson odnotował 4,87 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2014 r. wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TVN uruchamia drugą transzę wykupu obligacji senior notes z terminem zapadalności w 2018 r. o wartości nominalnej netto 22 mln euro, podała spółka.

Trakcja odnotowała 23,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fortuna Entertainment Group podniosła prognozę dynamiki EBITDA w całym bieżącym roku do 10-20% r/r z 5-10% r/r wcześniej, podała spółka.

Asbis obniżył prognozę przychodów w 2014 r. do 1,45 mld USD - 1,60 mld USD i prognozę zysku netto w całym bieżącym roku do 1 mln USD - 2 mln USD, podała spółka.

Netia podtrzymała swoje tegoroczne prognozy finansowe, podała spółka w raporcie.

Alior Bank odnotował 70,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 41,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

CCC odnotowało 40,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 25,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 17,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 19,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowało 3,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 5,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis odnotował 0,48 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 3,03 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud odnotował 7,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Global Cosmed odnotował 1,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 2,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) odnotował 80,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 82,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TVN odnotował 17,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 169,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia odnotowała 4,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 14,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Business Solutions odnotowało 6,09 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 5,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elzab odnotował 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wind Mobile odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d1t17tu

Podziel się opinią

Share
d1t17tu
d1t17tu