Trwa ładowanie...
ddx6mpc
ddx6mpc

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Inter Cars podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia na wypłatę dywidendy 10 059 351 tj. 0,71 zł na jedną akcję z zysku netto na 2013 rok w kwocie 145 784 319,60...
Share
ddx6mpc

Akcjonariusze Inter Cars podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia na wypłatę dywidendy 10 059 351 tj. 0,71 zł na jedną akcję z zysku netto na 2013 rok w kwocie 145 784 319,60 zł, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2013 rok w kwocie 45,58 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niwypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 26 czerwca.

Coal Energy odnotowało 17,96 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2013/2014 r. wobec 6,68 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ddx6mpc

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki zależnej Gant Development tj. Gant PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odra Tower s.k.a., toczącego się na wniosek wierzycieli Lang Nieruchomości oraz Legisbud, podał Gant. Powyższe postanowienie jest jeszcze nieprawomocne.

Comp przyjął politykę dywidendy, której celem jest powtarzalna wypłata dla akcjonariuszy ok. 30% skonsolidowanego zysku netto grupy. Jednocześnie zarząd proponuje walnemu uchwalenie skupu do 1,18 mln akcji własnych w okresie do końca 2017 roku za maksymalnie 100 mln zł, podała spółka.

Agencja Moody's Investors Service Inc. obniżyła długoterminowy rating PGE z poziomu A3 z perspektywą stabilną do poziomu Baa1 z perspektywą stabilną, podała spółka.

Grupa Tauron liczy na istotne oszczędności dzięki centralizacji procesów zakupowych, poinformował wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki. Zakupy skonsolidowane obejmują m.in. takie dziedziny jak IT, usługi telefonii komórkowej, ubezpieczenia, sprzątanie czy zakup paliw.

ddx6mpc

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o przeznaczeniu 13,49 mln zł na dywidendę z zysku za 2013 r. i lata ubiegłe, co da wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, wynika z treści uchwał przyjętych na walnym zgromadzeniu spółki.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu polskiej spółce Nano Carbon, która wdraża opracowaną w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych unikalną polską technologię wytwarzania grafenu. Dzięki kredytowi z BGK spółka zakupi urządzenie pozwalające na zwiększenie skali wytwarzania tego ultranowoczesnego materiału oraz poprawę jego jakości, podał bank.

Akcje Briju zadebiutują na rynku głównym warszawskiej giełdy w czwartek, 29 maja. Briju planuje przeniesienie z NewConnect bez emisji akcji.

Komputronik podpisał umowę z Panattoni Europe na wynajem 10 tys. m2 powierzchni magazynowej w parku logistycznym położonym w Komornikach pod Poznaniem. Prezes spółki Wojciech Buczkowski poinformował, że nowa powierzchnia przygotowuje logistykę spółki do dalszego wzrostu sprzedaży.

ddx6mpc

Bank Pocztowy wypracował zysk netto wysokości ponad 10 mln zł w I kw. 2014 roku, co oznacza wzrost o 115% w skali roku, poinformował prezes Tomasz Bogus.

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 934,2 mln zł, tj. 7,15 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 24 czerwca.

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż w czwartym i jednocześnie ostatnim etapie osiedla Verdis zlokalizowanym na Woli w Warszawie. W nowym budynku powstanie 78 mieszkań, podała spółka.

Baltic Ceramics Investments wybrała generalnego wykonawcę budowy zakładu produkcyjnego proppantów ceramicznych w Lubsku, podała spółka. Jest nim "polski wykonawca z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów przemysłowych podobnego typu", którego nazwy nie ujawniono.

ddx6mpc

Spółka IRL Polska, należąca Inter RAO Lietuva, rozpoczęła handel energią elektryczną w Polsce, zawierając 22 maja pierwszą transakcję na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), podała spółka. Docelowo spółka chce rozszerzyć działalność o import oraz eksport energii i jej sprzedaż klientom detalicznym.

Polpharma osiągnęła 1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2013 r., a w tym roku planuje dalsze ich zwiększanie - w tempie dwucyfrowym (w tym powyżej tempa wzrostu rynku w Polsce), głównie dzięki rynkom wschodnim, podał "Puls Biznesu", powołując się na wypowiedzi wiceprezesa Polpharmy Ireneusza Martyniuka.

Peixin International Group N.V. zaktualizowała politykę dywidendową, która zakłada obecnie przeznaczenie na dywidendę 10-30% skonsolidowanego zysku netto w latach 2014-15, 30-50% zysku w 2016 r. i 50-70% zysku po 2016 r., podała spółka.

Enea Wytwarzanie - właściciel m.in. Elektrociepłowni Białystok - podpisała umowę nabycia 85% udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku, podała Enea. Wartości transakcji nie podano.

ddx6mpc

Oferta konsorcjum spółek Duha (lider) oraz ZUE (partner) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Miasto Koszyce na zadanie pn.: "Budowa IKD Koszyce, Plac Maratónu Mieru - plac stacyjny, podała spółka. Na ZUE przypada ok. 41,5 mln zł, podała spółka.

Peixin Group przyjęła zaktualizowany plan inwestycyjny i zakłada obecnie 330-360 mln RMB (tj. ok. 163-178 mln zł) wydatków w latach 2014-2015, podała spółka. W pierwszej kolejności nastawiony on będzie na zwiększenie mocy produkcyjnych.

Akcjonariusze Wojasa zdecydują o przeznaczeniu 1,9 mln zł na dywidendę za 2013 rok, czyli 0,15 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołanego na 20 czerwca.

MOL przewiduje, że wypłata dywidendy na akcję wyniesie 590,10 HUF, podała spółka. W kwietniu akcjonariusze spółki postanowili przeznaczyć na dywidendę 60 mld HUF, ale nie ustalono wówczas jej wartości na akcję.

Nowa strategia Netii zostanie zaprezentowana jesienią, poinformował nowy prezes Netii Adam Sawicki.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu 59,55 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,13 zł na akcję, podała spółka.

ddx6mpc

Podziel się opinią

Share
ddx6mpc
ddx6mpc