Trwa ładowanie...
d3ut97k

Przegląd informacji ze spółek

Magellan odnotował 12,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2015 r. wobec 12,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Share
d3ut97k

Skarbiec Holding odnotował 9,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globalne Kwity Depozytowe (GDR) Orange Polska z począwszy od dziś przestają być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE), podał operator.

Midas rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie jednostkowego zysku za rok 2014 w wysokości 12,38 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.

d3ut97k

Kancelaria Medius podjęła uchwałę o emisji od 10 tys. do nie więcej niż 40 tys. obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej do 4 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

CD Projekt przekroczył poziom 1 mln preorderów gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na 7 dni przed globalną premierą, poinformował prezes Adam Kiciński.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w I kw. 2015 r. mógł wynieść od 582 do 610 mln zł przy konsensusie na poziomie 597 mln zł wobec 643 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Grupa Wind Mobile wdrożyła i uruchomiła w Arabii Saudyjskiej platformę, która z końcem kwietnia przyjęła pierwszych abonentów znanego, globalnego operatora komórkowego, poinformował wiceprezes Tomasz Kiser.

d3ut97k

KGHM Polska Miedź liczy na rozpoczęcie komercyjnej produkcji w kopalni Sierra Gorda na przełomie II i III kwartału br., poinformował wiceprezes ds. finansów Jarosław Romanowski.

Po dobrych wynikach za I kwartał Agora patrzy optymistycznie na perspektywy, a szczególnie pozytywnie może nadal wyróżniać się segment filmowo - kinowy, wynika z wypowiedzi prezesa Bartosza Hojki.

Torpol powołał nową spółkę w Norwegii - Torpol Norge, która po rejestracji przejmie posiadane zobowiązania i aktywa norweskiego oddziału Torpol, poinformował prezes Tomasz Sweklej. Według niego, podniesie to rangę spółki w Norwegii i zwiększy wiarygodność wobec norweskich instytucji finansowych.

KGHM Polska Miedź planuje w II kwartale br. zrefinansować warte 500 mln USD obligacje KGHM International, poinformował wiceprezes ds. finansów Jarosław Romanowski. Grupa liczy, że dzięki refinansowaniu zaoszczędzi 83 mln USD.

d3ut97k

Serinus uważa wstępne wyniki testu produkcyjnego odwiertu Winstar-13 na polu Sabria w centralnej Tunezji za będące poniżej oczekiwań. Prace będą kontynuowane w drugiej połowie maja, podała spółka.

Grupa kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 28 umów w kwietniu br. W okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. Grupa Inpro sprzedała 126 mieszkań wobec 129 lokali rok wcześniej, podała spółka.

Prognoza MCI dotycząca 19,75 zł aktywów netto (NAV) na akcję na koniec roku powinna zostać zrealizowana "bez znaczących zaskoczeń", poinformował prezes Cezary Smorszczewski.

Dom Development rozpoczyna sprzedaż kolejnej inwestycji na warszawskim Mokotowie - Studio Mokotów, powstającej przy ul. Garażowej 7 w rejonie ul. Woronicza i Domaniewskiej. Spółka oferuje 319 mieszkań i apartamentów oraz 10 lokali usługowych, podał Dom Development. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kw. 2016 roku.

d3ut97k

Wikana uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego Oranżeria w Lublinie, podała spółka.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez grupę Redan wyniosła 48 mln zł w kwietniu i była o 8% wyższa w skali roku. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy wyniosła 161 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r, podała spółka.

PKP Cargo wdroży program dobrowolnych odejść w spółce, licząc, że skorzysta z niego ok. 250 pracowników i chce przeznaczyć na ten cel do 19,7 mln zł, podała spółka. PKP Cargo podało też, że rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO obciąży wynik za II kwartał br.

Trakcja PRKiL odnotowała 1,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d3ut97k

Agora podtrzymała szacunki tegorocznego wzrostu wartości wydatków na reklamę w Polsce w przedziale 2-4%, ale nie wyklucza, że tempo to może kształtować się w górnych granicach przewidywanego zakresu wzrostu, podała spółka.

MCI Management odnotowało 47,54 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 196,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czerwona Torebka, jej spółki zależne oraz Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamknęły transakcję sprzedaży 100% akcji Małpki na rzecz Forteam Investments za 362,34 mln zł, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Tele-Polska Holding zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 czerwca br. o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 3,24 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał na walne.

d3ut97k

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 13,1 mln zł w kwietniu 2015 roku, poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za kwiecień 2014 r. również wyniosły 13,1 mln zł.

MNI Centrum Usług - spółka zależna MNI - zawarła z Expedite Advisors Ltd. umowę przedwstępną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi data center w Warszawie za 17,5 mln zł, podało MNI.

Agora odnotowała 0,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AC SA odnotowało 7,28 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 6,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Produkcja miedzi ekwiwalentnej w KGHM Polska Miedź, jak i w KGHM International, wzrosła o 4% r/r w I kw. 2015 r., podała spółka.

Kruk odnotował 50,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 39,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d3ut97k

Podziel się opinią

Share
d3ut97k
d3ut97k