Trwa ładowanie...
d2ebm4b
d2ebm4b

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 XII - 28 II

...
Share
d2ebm4b

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 XII - 28 II

WTOREK, 18 GRUDNIA

- GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w listopadzie. (14.00)

d2ebm4b

- NBP opublikuje raport o stabilności systemu finansowego - XII '12. (10.00)

 • - AB Inter Rao Lietuva zadebiutuje na warszawskiej GPW.

- Deutsche Bank PBC przedstawi raport oparty na wynikach badań zrealizowanych we współpracy z Instytutem Homo Homini "Portret finansowy Polaków 2012". (11.00)

- MakoLab podsumuje działalność w 2012 roku, tematem konferencji będzie też digitalliance - strategiczny alians MakoLab, Keyade i Marchforth. (13.30)

d2ebm4b

- Bank centralny Węgier poda decyzję w sprawie stóp procentowych (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik z rynku nieruchomości NAHB za XII 2012 (16.00)

ŚRODA, 19 GRUDNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w listopadzie. (14.00)

d2ebm4b

- GUS poda dane o inflacji producentów w listopadzie. (14.00)

- GUS poda dane o zbiorach ziemiopłodów w 2012 roku. (14.00)

- Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński wezmą udział w konferencji "Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce. 2012". (9.00) O godzinie 9.30 briefing prasowy.

- Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy połączone wnioski Prezydenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dot. waloryzacji emerytur i rent w 2012 roku. (9.00)

d2ebm4b

- Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina weźmie udział w konferencji: "Flexicurity: rynek, pracy, prawo pracy i dialog społeczny". Pozostali zaproszeni goście to przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, a także reprezentanci świata nauki, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zaangażowanych w tworzenie dialogu społecznego w Polsce. (10.30)

- Unibep podsumuje 2012 rok i przedstawi plany na przyszły rok. (13.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących w X 2012 (10.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo dla gospodarki w XII 2012 (10.00)

d2ebm4b

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o rozpoczętych nowych budowach i wydanych pozwoleniach na budowę w XI 2012 (14.30)

CZWARTEK, 20 GRUDNIA

- NBP ogłosi zapis dyskusji RPP na posiedzeniu w grudniu. (14.00)

d2ebm4b

- NBP poda dane o inflacji bazowej w listopadzie. (14.00)

- GUS ogłosi wyniki badania koniunktury w grudniu w przemyśle, handlu, budownictwie, usługach. (14.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o długu skarbu państwa po październiku. (15.00)

 • - Związek Banków Polskich oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podsumują działalność banków w Polsce w 2012 roku, omówią szanse, zagrożenia i perspektywy na rok 2013 rok oraz nowe usługi dla sektora bankowego (rozliczanie derywatów z rynku OTC, repozytorium transakcji). Nastąpi także podsumowanie dotyczące sytuacji na rynku bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych po IV kwartale 2012 roku.(10.00)

- Minister skarbu Mikołaj Budzanowski, prezes warszawskiej GPW Ludwik Sobolewski oraz prezes Towarowej Giełdy Energii Ireneusz Łazor wezmą udział w oficjalnej inauguracji Giełdy Gazu. (10.30)

- Quercus TFI podsumuje 2012 rok i poda prognozy inwestycyjne na rok następny. (12.00)

 • - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuta Hubner, przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak oraz dyrektor IE NBP Andrzej Sławiński wezmą udział w debacie na temat Unii Bankowej. (14.30)

- Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XI 2012 (10.30)

- W USA zostanie podany PKB za III kw. 2012 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 15 XII 2012 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za XII 2012 (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w XI 2012 (16.00)

- W USA zostanie podany indeks cen domów w X 2012 (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury za XI 2012 (16.00)

PIĄTEK, 21 GRUDNIA

- GUS ogłosi wyniki badania koniunktury konsumenckiej w grudniu. (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w listopadzie. (14.00)

- Główny Urząd Statystyczny przedstawi sytuację społeczno-gospodarczą w kraju w okresie styczeń-listopad 2012 r. (10.00)

 • - W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik Gfk zaufania konsumentów w XII 2012 (1.01)
 • - W Niemczech zostanie podany wskaźnik Gfk zaufania konsumentów na I 2013 (8.00)
 • - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w XII 2012 (8.45)
 • - W W.Brytanii zostanie podany PKB w III kw. 2012 (10.30)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności gospodarczej przez Chicago Fed za XI 2012 (14.30)
 • - W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w XI 2012 (14.30)
 • - W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w XI 2012 (14.30)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za XII 2012 - wyliczenia końcowe (15.55)

ŚRODA, 26 GRUDNIA

 • - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów S&P/CaseShiller za X 2012 (15.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Richmond Fed za XII 2012 (16.00)

CZWARTEK, 27 GRUDNIA

 • - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w XII 2012 (8.45)
 • - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 22 XII 2012 (14.30)
 • - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w XI 2012 (16.00)

PIĄTEK, 28 GRUDNIA

 • - W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w XI 2012 (0.30)
 • - W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XI 2012 (0.50)
 • - We Francji zostanie podany PKB z III kw. 2012 (8.45)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w XII 2012 (15.45)
 • - W USA zostanie podana informacja o podpisanych umowach na sprzedaż domów w XI 2012 (16.00)

ŚRODA, 23 STYCZNIA

- Sytuacja branży chemicznej oraz m.in. współpraca z branżą gazowo-paliwową będzie tematem konferencji Nafta/Chemia.

PONIEDZIAŁEK,11 LUTEGO

 • - Przedstawiciele najważniejszych polskich przedsiębiorstw, reprezentanci rządu i parlamentu oraz eksperci gospodarczy wezmą udział w Forum Zmieniamy Polski Przemysł. (9.00)

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje 5. Forum Gospodarcze TIME, podczas którego swoje wystąpienia będą mieli m.in. prezes URE Marek Woszczyk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

ŚRODA-CZWARTEK-27-28 LUTEGO

- "Rok 2013:Perspektywy rozwoju polskiej energetyki" będzie tematem przewodnim dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d2ebm4b

Podziel się opinią

Share
d2ebm4b
d2ebm4b