Trwa ładowanie...
d3v07jg

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4.XI -7.XII

...

d3v07jg
d3v07jg

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 4.XI - 7. XII

CZWARTEK, 4 LISTOPADA

- Asseco Business Solutions zaprezentuje wyniki finansowe za III kwartał 2010 r. (9.30)

- Bank Światowy zaprezentuje raport Doing Business 2011. (10.00)

d3v07jg

- MCI Management przedstawi nowy fundusz. (10.00)

- Dom Development omówi wyniki finansowe za III kwartał 2010 r. (10.00)

- BRE Bank poda wyniki za III kwartał 2010 r.(10.00)

- Instytut Ekonomiczny PAN przedstawi raport "Gospodarka Polski Prognozy i Opinie".(10.30)

- Nowoczesne strategie inwestycyjne będą tematem IV Kongresu Inwestycyjnego Xelion. (11.00)

 • - Stalprofil przedstawi strategię rozwoju Grupy. (11.00)
d3v07jg

- Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Krajowy Rejestr Długów zaprezentują wyniki badań dotyczące: sytuacji na rynku consumer finance (Barometr KPF-IRG), badań koniunktury w polskiej gospodarce (IRG)oraz sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw (KPF-KRD). (11.00)

- Czesko - polskie forum energetyczno-inwestycyjne z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka.(11.00)

- Grupa Impexmetal poda wyniki za III kw. 2010 roku i poinformuje o dalszych planach rozwoju spółki.(11.00)

d3v07jg

- PKO BP omówi wyniki finansowe za III kwartał 2010 r. (11.30)

- Grupa Lotos skomentuje wyniki finansowe za III kwartał 2010 r. (12.00)

 • - Minister skarbu Aleksander Grad i prezes GPW Ludwik Sobolewski poinformują o planowanym debiucie GPW na giełdzie. (15.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w X 2010 - wyliczenia końcowe (9.55) - oczekuje się 56,6 pkt.

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI composite i w usługach w X 2010 (10.00) - oczekuje sie odpowienio 53,4 i 53,2 pkt

d3v07jg

- Bank Anglii poda decyzję o stopach procentowych (13.00)

- EBC poda decyzję o stopach procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności produkcji w III kw. 2010 r. (13.30) - oczekuje się wzrostu o 1,0 proc.

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 30 X (13.30) - oczekuje się 442 tys.

PIĄTEK, 5 LISTOPADA

- NBP poda dane o aktywach rezerwowych w październiku. (14.00)

d3v07jg

- Ergis-Eurofilms omówi wyniki za III kwartał tego roku. (10.30)

- Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej w Unii Europejskiej i Europie Środkowej i Wschodniej będą tematem III Kongresu Bankowości Detalicznej. (11.00)

- CEO Asseco Central Europe poda wyniki za III kwartał 2010 r.(11.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle we IX 2010 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej we IX 2010 (11.00)

d3v07jg

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia za X 2010 (13.30)

- W USA zostanie podana informacja o podpisanych umowach na sprzedaż domów za IX 2010 (15.00)

PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA

- Wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj, prezes UKE Anna Streżyńska wezmą udział w konferencji "Finansowanie projektów oraz planowanie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce na lata 2010-2013 ". (10.00)

 • - TIM skomentuje wyniki finansowe za III kw. 2010 r. (9.30)
 • - Ukraińska spółka Agroton Plc zadebiutuje na GPW. (10.00)

- Spółka NG2 przedstawi wyniki finansowe za III kw. 2010 r. (10.00)

 • - Lubelski Węgiel Bogdanka skomentuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2010 roku. (10.30)
 • - Firma Oponiarska Dębica omówi sytuację na rynku oponiarskim oraz zaprezentuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2010 roku. (10.30)
 • - Polimex-Mostostal zaprezentuje wyniki finansowe za III kw. 2010 r.(11.00)

- GK Europa poda wyniki po III kwartale 2010 roku. (11.00)

- Grupa Boryszew przedstawi nową strategię w kontekście przejętej Grupy Maflow.(12.00)

- W Czechach zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej we IX i stopie bezrobocia w X 2010 (9.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów przygotowany przez grupę Sentix, na XI 2010 (10.30)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej we IX 2010 (12.00)

WTOREK, 9 LISTOPADA

 • - Pierwsze notowanie akcji GPW. Udział w nim wezmą minister skarbu Aleksander Grad i prezes GP Ludwik Sobolewski. (9.15)

- ASBISc Enterprises zaprezentuje wyniki finansowe za III kwartał 2010 roku.(9.30)

 • - LPP omówi wyniki za III kwartał tego roku. (10.00)
 • - Zetkama skomentuje wyniki za III kwartał. (10.00)
 • - Kredyt Bank omówi wyniki finansowe za trzeci kwartał 2010 roku. (10.30)
 • - Polski Koncern Mięsny Duda zaprezentuje wyniki za III kwartał 2010 roku. (12.00)
 • - Z.CH. Police podsumują wyniki za III kwartał 2010 roku. (12.00)
 • - Zelmer omówi wyniki za III kwartał 2010 roku. (12.00)

- Bank Francji poda wskaźnik sentymentu w biznesie w X 2010 (8.30)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu we IX 2010 (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania wśród małych firm, przez NFIB, za X 2010 (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce, IBD/TIPP, na XI 2010 (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych we IX 2010. (16.00)

ŚRODA, 10 LISTOPADA

- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w III kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym we wrześniu. (14.00)

- MF organizuje przetarg odkupu obligacji, gdzie odkupywane będą papiery DS1110 i PS0511. (12.30)

 • - Grupa Warta przedstawi wyniki finansowe za III kw. 2010 r.(11.00)
 • - KGHM omówi wyniki za III kwartał 2010 roku. (12.00)
 • - Dialog podsumuje wyniki za III kwartał tego roku. (12.00)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu we IX 2010 (8.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków na kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podany bilans handlowy za IX 2010 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 6 XI (14.30)

PIĄTEK, 12 LISTOPADA

- NBP poda dane o podaży pieniądza w październiku. (14.00)

- We Francji zostanie podany PKB za III kw. 2010 (7.30)

- W Niemczech zostanie podany PKB za III kw. 2010 (8.00)

- W Czechach zostanie podany PKB za III kw. 2010 (9.00)

- Na Węgrzech zostanie podany PKB za III kw. 2010 (9.00)

- W strefie euro zostanie podany PKB za III kw. 2010 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu we IX 2010 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za XI 2010 (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA

- Neuca zaprezentuje wyniki za III kwartał 2010 roku. (9.00)

- GUS poda dane o inflacji w październiku. (14.00)

- Grupa EM&F przedstawi wyniki za III kwartał. (10.00)

ŚRODA, 17 LISTOPADA

- MF organizuje przetarg obligacji DS1020 o wartości 1.500-3.500 mln zł. (12.00)

 • - Polska Grupa Farmaceutyczna przedstawi wyniki po III kwartale 2010 r., podsumuje 20 lat działalności oraz poda plany na najbliższy okres. (10.00)

CZWARTEK, 18 LISTOPADA

- NBP opublikuje zapis na październikowym posiedzeniu RPP. (14.00)

- GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w październiku (14.00)

PIĄTEK, 19 LISTOPADA

- GUS poda dane o dynamice produkcji przemysłowej w październiku. (14.00)

- GUS poda dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w październiku. (14.00)

- NBP opublikuje dane o płynnych aktywach i pasywach w październiku. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 LISTOPADA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej w październiku. (14.00)

- Ministerstwo Finansów poda dane o zadłużeniu skarbu państwa we wrześniu. (15.00)

- GUS poda informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie. (14.00)

WTOREK, 23 LISTOPADA

- Decyzja RPP.

CZWARTEK-PIĄTEK, 25-26 LISTOPADA

- VII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej.

PIĄTEK, 26 LISTOPADA

- GUS poda informacje o koniunkturze konsumenckiej w listopadzie (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA

- III edycja konferencji: Warsaw - CEE Financial HUB, organizowanej przez Warsaw Voice. Obecni będą: minister finansów Jacek Rostowski, minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, prezes GPW Ludwik Sobolewski, prezes KDPW Iwona Sroka.

WTOREK, 30 LISTOPADA

- GUS poda wyniki wstępne PKB za III kwartał (10.00)

WTOREK, 7 GRUDNIA

 • - Wyzwania sektora rafineryjnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz strategia dla sektora chemicznego w Polsce będą tematami konferencji Nafta/Chemia 2010.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d3v07jg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3v07jg