Trwa ładowanie...
d4frlgn

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 9 IX - 17 X

...
Share
d4frlgn

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 9 IX - 17 X

PONIEDZIAŁEK, 9 WRZEŚNIA

*- Konfederacja Lewiatan, Centrum im. Adama Smitha, ZPA PharmaNET, Federacja Pacjentów Polskich i Izba Gospodarcza Farmacja Polska organizują konferencję prasową: Co dalej z zakazem reklamy aptek?(10.00)

d4frlgn

- Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w konferencji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Agencji Doradztwa Personalnego i Pracy Tymczasowej Randstad, podczas której przedstawiony zostanie raport dotyczący sytuacji na rynku pracy na progu czwartego kwartału. (10.30)

- W Japonii zostanie podany PKB w II kw. 2013 (1.50)

- Bank Francji poda wskaźnik zaufania w biznesie w sierpniu (8.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów przez Sentix, na wrzesień (10.30)

d4frlgn

WTOREK, 10 WRZEŚNIA

- MF poda dane o państwowym długu publicznym po II kwartale (15.00)

- Ferro zaprezentuje wyniki finansowe za II kw. (8.45)

- Prezes PAIiIZ Sławomir Majman weźmie udział w konferencji: "Reinwestycje w Polsce - tworzenie dobrego klimatu i warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi międzynarodowych firm obecnych w Polsce. (10.00)

d4frlgn

*- Ryanair organizuje konferencje prasową, dotyczącą operacji lotniczych Ryanair w Warszawie. (10.30)

- Polski Instytut Dyrektorów organizuje seminarium na GPW. Tytuł seminarium to: "Kto i na jakich zasadach może decydować o obecności lub liczbie głosów akcjonariusza na WZ?". (17.30)

- W Chinach zostanie podana informacja o produkcji przemysłu i sprzedaży detalicznej w sierpniu (7.30)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu (8.45)

d4frlgn

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu wśród małych firm przez NFIB, za sierpień (13.30)

ŚRODA, 11 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za lipiec (14:00)

- Spółka VOXEL omówi wyniki osiągnięte w pierwszej połowie 2013 roku oraz dotychczasowe efekty procesu inwestycyjnego i perspektywy Grupy Voxel na najbliższą przyszłość. (10.00)

d4frlgn

- PISM i KPMG przedstawią raport Polska - Chiny: Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami. (11.00)

  • - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

CZWARTEK, 12 WRZEŚNIA

  • - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 7 września (14.30)
d4frlgn

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

  • - W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu - dane końcowe (6.30)
  • - W strefie euro zostanie podany bilans handlowy w VII (11.00)
  • - W USA zostanie podany indeks cen produkcji PPI w sierpniu (14.30)
  • - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w sierpniu (14.30)
  • - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan, za IX (15.55)
  • - W USA zostanie podana informacja o zapasach w biznesie w lipcu (16.00)

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 16-18 WRZEŚNIA

- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje III edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie "Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym".

PONIEDZIAŁEK, 16 WRZEŚNIA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

  • - W USA zostanie podany wskaźnik Empire Manufacturing za IX (14.30)
  • - W USA zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w VIII (15.15)

WTOREK, 17 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- Przedstawiciele Sektora Usługi Comarch podsumują wyniki finansowe oraz przedstawią plany na przyszłość. (10.00)

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PIĄTEK, 20 WRZEŚNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

WTOREK, 24 WRZEŚNIA

- GUS przedstawi przedwynikowy szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

ŚRODA-PIĄTEK, 25-27 WRZEŚNIA

- Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie - organizowanego przez Konfederację Lewiatan - zgromadzi ekonomistów oraz liderów biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, a także przedstawicieli polityki, kultury i świata nauki. Na liście panelistów jest m.in. Marek Belka, prezes NBP.

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

- MF przeprowadzi przetarg zamiany odkupując obligacje DS1013/OK0114

CZWARTEK-PIĄTEK, 26-27 WRZEŚNIA

- XIX Forum Teleinformatyki: "Cyfrowa modernizacja Polski". Tematem będzie cyfrowa modernizacja Polski rozpatrywana z punktu widzenia oceny stanu obecnego oraz celów nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Wśród panelistów będzie m.in.: Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki.

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

- Przedstawiciele spółek dystrybucji energii wezmą udział w debacie "Standardy obsługi odbiorców energii - gaz, energia elektryczna i cieplna". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 30 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po II kwartale

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po II kwartale (14.00)

CZWARTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

- Międzynarodowe Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie". (8.00)

PONIEDZIAŁEK, 7 PAŹDZIERNIKA

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl) i Izba Domów Maklerskich organizują konferencję: "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Konferencja zgromadzi polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VE, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych oraz biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki.(8.30)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/

d4frlgn

Podziel się opinią

Share
d4frlgn
d4frlgn