Trwa ładowanie...
d2t27gt
dom

PTE WARTA SA informuje

Warszawa, dnia 23 września 2009 r.
Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA S.A., czyniąc zadość
obowiązkowi wskazanemu w § 16 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z § 18 ust....

Share
d2t27gt

Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA S.A., czyniąc zadość obowiązkowi wskazanemu w § 16 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z § 18 ust. 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa postanowiło jak niżej:

1) odwołać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa o nazwisku Luc Popelier oraz 2) powołać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej o nazwisku Karel Heyndrickx, 3) powołać Członków Rady Nadzorczej o nazwiskach Johan de Ryck oraz Alojzy Nowak.

Objęcie funkcji przez powołanych Wiceprzewodniczącego i Członków nastąpi po wydaniu zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

kom mra

d2t27gt

Podziel się opinią

Share
d2t27gt
d2t27gt