Trwa ładowanie...
d1047wi
espi

PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (1/2012)

PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (1/2012)

Share
d1047wi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie nabycia akcji, które powodują przekroczenie progu 10% w kapitale zakładowym i przekroczeniu progu 10% w głosach na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem objęcia i realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych oraz nabycia akcji serii D, Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie posiadał akcji Emitenta. Po dokonaniu objęcia i realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych oraz nabyciu w dniu 30.12.2011 roku 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, Mostostal Wrocław S.A. posiada 1.500.000 sztuk akcji, co uprawnia do 10,3% w kapitale
zakładowym POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. i jednoczenie uprawnia do wykonywania 10,3% głosów na walnym zgromadzeniu. Z informacji przekazanych przez Zarząd Mostostal Wrocław S.A. wynika, iż spółka w okresie kolejnych 12 miesięcy nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w kapitale zakładowym Emitenta lub w uzasadnionych przypadkach zmniejszania tego zaangażowania. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

| | | POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PTI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-842 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 49/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 853 42 74 | | 61 853 45 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ptisa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 781-16-49-198 | | 639666537 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Kamil Jankowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

Podziel się opinią

Share
d1047wi
d1047wi