Trwa ładowanie...
d1m2yrb

PZ CORMAY S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (1/2013)

PZ CORMAY S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (1/2013)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, iż dnia 3 stycznia 2013 r. powziął informację, iż dnia 28 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do KRS zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy PZ CORMAY S.A. podwyższony został z kwoty 30.561.977 zł do kwoty 31.861.977 zł w drodze subskrypcji prywatnej wyemitowanych 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez PZ CORMAY S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 31.861.977 głosów. Struktura kapitału
zakładowego Spółki po rejestracji zmian przedstawia się następująco: 1) 6.882.161 akcji zwykłych na okaziciela serii A; 2) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3) 495.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; 4) 1.984.816 akcji zwykłych na okaziciela serii D; 5) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; 6) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F; 7) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G; 8) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H; 9) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I; 10) 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb