Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (60/2013)

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (60/2013)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 9 września 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie") zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 2 września 2013 roku nabyła 1 058 akcji PZU SA za średnią cenę 436,68 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 43 810,00 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 42 695,00 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 928 akcji PZU SA za średnią cenę 437,41 zł za akcję oraz 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 43 420,00 zł za kontrakt i 3 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 42 705,00 zł za kontrakt; ? w dniu 3 września 2013 roku
nabyła 11 174 akcje PZU SA za średnią cenę 427,96 zł za akcję, a także 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 42 757,50 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 8 604 akcje PZU SA za średnią cenę 430,07 zł za akcję oraz 24 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 42 875,63 zł za kontrakt i 3 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 42 333,33 zł za kontrakt; ? w dniu 4 września 2013 roku nabyła 12 858 akcji PZU SA za średnią cenę 416,86 zł za akcję, a także 18 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 41 694,72 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 4 058 akcji PZU SA za średnią cenę 420,23 zł za akcję, a także 100 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 41 704,50 zł za kontrakt oraz 9 kontraktów terminowych za średnią cenę 40 959,44 zł za kontrakt; ? w dniu 5 września 2013 roku nabyła 5 498 akcji PZU SA za średnią cenę 396,43 zł za akcję, a także 7 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 38 741,43 zł za kontrakt, 82
kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 39 921,22 zł za kontrakt i 7 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 39 871,43 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 8 768 akcji PZU SA za średnią cenę 400,47 zł za akcję oraz 55 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 39 723,82 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 38 300,00 zł za kontrakt; ? w dniu 6 września 2013 roku nabyła 769 akcji PZU SA za średnią cenę 395,46 zł za akcję, a także 22 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 39 498,86 zł za kontrakt, 47 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 39 302,45 zł za kontrakt i 5 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 39 579,00 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 5 799 akcji PZU SA za średnią cenę 395,47 zł za akcję oraz 28 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 39 578,04 zł za kontrakt. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 9 września 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance / Pełnomocnik Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v