Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

RADPOL S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (3/2013)

RADPOL S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (3/2013)
Share
d1l86ej

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. ("Emitent") informuje, że poszczególne raporty okresowe w 2013 roku będą przekazywane w następujących terminach: 1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok ? 07 marca 2013 roku, 2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku ? 25 kwietnia 2013 roku, 3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku ? 07 sierpnia 2013 roku, 4. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku ? 28 października 2013 roku. Emitent informuje, że zgodnie z § 102.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz zgodnie z § 101.2. Rozporządzenia rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał
2013 roku. Ponadto RADPOL S.A. w niniejszym raporcie bieżącym składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2013 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z § 83.1. Rozporządzenia oraz informuje, że skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z § 83.3. Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)
d1l86ej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu
2013-01-10 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej