Trwa ładowanie...
dq519p8
dq519p8
espi

RAFAKO - Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 14 lutego 2012 roku, członków Rady Nadzorc...

RAFAKO - Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 14 lutego 2012 roku, członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. (19/2012)
Share
dq519p8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-16
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 14 lutego 2012 roku, członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 15/2012, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu w załączeniu przekazuje przebieg kariery zawodowej, powołanych w dniu 14 lutego 2012 roku, członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w osobach: - Jerzy Wiśniewski, - Robert Koński. Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Załączniki
Plik Opis
CV_Jerzy Wiśniewski.pdf Przebieg kariery zawodowej Pana Jerzego Wiśniewskiego
CV_Robert Koński.pdf Przebieg kariery zawodowej Pana Roberta Końskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Wiesław Różacki Prezes Zarządu
2012-02-16 Bożena Kawałko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dq519p8

Podziel się opinią

Share
dq519p8
dq519p8