Trwa ładowanie...
d1hqwdi
d1hqwdi

Rafako w ramach ugody ze spółkami z grupy Alstom ma otrzymać 43,5 mln euro (opis)

16.10. Warszawa (PAP) - Rafako podpisało ze spółkami z grupy Alstom ugodę, która reguluje zasady rozliczeń finansowych oraz zrzeczenie się wzajemnych roszczeń pomiędzy spółką oraz...
Share
d1hqwdi

16.10. Warszawa (PAP) - Rafako podpisało ze spółkami z grupy Alstom ugodę, która reguluje zasady rozliczeń finansowych oraz zrzeczenie się wzajemnych roszczeń pomiędzy spółką oraz grupą Alstom. W ciągu 10 dni od wejścia w życie ugody Rafako ma otrzymać 23 mln euro, a następnie jeszcze 20,5 mln euro - podało Rafako w komunikacie.

Kwotę 20,5 mln euro Rafako ma otrzymać w ciągu miesiąca od późniejszego z następujących dwóch zdarzeń: od dnia wejścia w życie ugody albo od dnia wydania przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna polecenia rozpoczęcia prac zgodnie z umową ws. budowy bloków w Elektrowni Opole.

Zgodnie z ugodą Rafako oraz grupa Alstom mają zrzec się dotychczasowych wzajemnych roszczeń związanych z projektami Karlsruhe, Westfallen oraz projektem Bełchatów oraz wycofają pozwy oraz wnioski o arbitraż złożone w związku z powyższymi sporami.

d1hqwdi

Rafako zobowiązało się do współpracy z grupą Alstom w związku z kontraktem Opole, w tym do podzlecenia na rzecz grupy Alstom części zakresu prac przypadających na spółkę.

Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu się kilku warunków zawieszających m.in.: podpisania umowy podwykonawczej pomiędzy grupą Rafako a grupą Alstom ws. realizacji kontraktu w Opolu, podpisania Umowy Wielostronnej, podpisania porozumienia.

W przypadku niespełnienia się warunków zawieszających do końca listopada 2013 roku ugoda wygaśnie.

W lipcu prezes Rafako Paweł Mortas informował PAP, że spółka negocjuje z grupą Alstom ugodę, która będzie dotyczyła m.in. rozliczeń finansowych między spółkami oraz potencjalnej współpracy w przyszłości.

d1hqwdi

Rafako i spółki Alstom miały kilka wzajemnych roszczeń. W grudniu 2011 r. Alstom Power zażądał za pośrednictwem Banku BGŻ przekazania przez Rafako łącznej kwoty 135 mln zł na poczet kar umownych nałożonych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna za nieterminowe wykonanie zamówienia. Umowa zawarta między PGE GIEK a konsorcjum Rafako i spółkami z grupy Alstom Power dotyczyła dostawy kotła oraz instalacji odsiarczania spalin dla bloku 858 MW dla PGE Elektrownia Bełchatów. Rafako uważało, że brak jest podstaw do wypłaty środków z gwarancji.

W maju 2012 r. Alstom Power Systems zażądał od Rafako zapłaty ok. 28,7 mln euro tytułem odszkodowania w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie świadczenia usług i realizacji dostaw części ciśnieniowej z materiału T24 dla dwóch kotłów energetycznych w jednej z elektrowni w Niemczech, w ramach którego Rafako występowało jako podwykonawca Alstomu. Rafako nie uznawało żądań Alstomu "z uwagi na fakt, iż wynikająca z podpisanej umowy odpowiedzialność emitenta nie obejmowała przedmiotu roszczeń zgłoszonych przez Alstom".

W czerwcu 2012 r. Rafako złożyło w Sądzie Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko spółkom Alstom Power Systems GmbH oraz Alstom Power sp. z o.o. o zapłatę: 374 mln zł oraz 4,3 mln euro. Na sumy dochodzone przez Rafako składało się m.in.: 118,1 mln zł i 16,83 mln zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu kwot pobranych z gwarancji bankowych oraz 108,2 mln zł plus odsetki tytułem zapłaty czterech faktur. (PAP)

gsu/ jtt/

d1hqwdi

Podziel się opinią

Share
d1hqwdi
d1hqwdi