Trwa ładowanie...
dxvkqrf

RAFAMET - Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o przeniesieniu własności znacznego pakietu ...

RAFAMET - Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o przeniesieniu własności znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A. (1/2012)

Share
dxvkqrf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-02
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o przeniesieniu własności znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o przeniesieniu przez akcjonariusza ? Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 23.12.2011 r. własności 430.000 akcji Spółki RAFAMET S.A. w zamian za certyfikaty inwestycyjne serii B o wartości 7.611.000,00 zł Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego, działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych. W wyniku zrealizowanej transakcji Pan Krzysztof Jędrzejewski posiada łącznie 918.743 akcje RAFAMET S.A., co stanowi 21,27% w liczbie głosów na WZA oraz 21,27% w kapitale zakładowym. Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 1.348.743 akcje Spółki, co stanowiło 31,23% w liczbie głosów na WZA oraz 31,23% w kapitale zakładowym. Pan Krzysztof Jędrzejewski poinformował, że jego zamiary co do zwiększania zaangażowania w Spółkę zależne będą od ceny akcji, wyników Spółki oraz sytuacji makroekonomicznej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxvkqrf

| | | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAMET | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-420 | | Kuźnia Raciborska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Staszica | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 419 11 11 | | (0-32) 419 13 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | rafamet@rafamet.com.pl | | rafamet.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-000-15-64 | | 271577318 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
2012-01-02 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxvkqrf

Podziel się opinią

Share
dxvkqrf
dxvkqrf