Trwa ładowanie...
d15i4wd

RAFAMET - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

RAFAMET - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

Share
d15i4wd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAMET S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Spółki w 2013 roku: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: - za IV kwartał 2012 r. ? 1 marca 2013 r., - za I kwartał 2013 r. ? 15 maja 2013 r., - za III kwartał 2013 r. ? 14 listopada 2013 r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. ? 30 sierpnia 2013 r. 3. Raport roczny za 2012 r. ? 30 kwietnia 2013 r. 4. Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. ? 30 kwietnia 2013 r. Działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne, w których zamieszczona będzie kwartalna informacja finansowa oraz skonsolidowany raport półroczny, w którym zamieszczone będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i4wd

| | | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAMET | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-420 | | Kuźnia Raciborska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Staszica | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 419 11 11 | | (0-32) 419 13 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | rafamet@rafamet.com.pl | | rafamet.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-000-15-64 | | 271577318 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
2013-01-04 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd