Trwa ładowanie...
d173ca5
d173ca5
espi

ROVESE S.A. - Podpisanie porozumień o zmianie znaczących umów (27/2014)

ROVESE S.A. - Podpisanie porozumień o zmianie znaczących umów (27/2014)
Share
d173ca5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie porozumień o zmianie znaczących umów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ROVESE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 12 listopada br. otrzymał od spółek: Glemarco Limited zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Cypru, 54 Digeni Akrita i Akritas Building, 3rd floor, Office 301, PC 1061 Nicosia Cypr, pod numerem HE 248788 oraz Barcocapital Investment Limited, zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą 15 Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas, PC 1105 Nicosia Cypr, pod numerem HE 145969, oferty zawarcia porozumień dotyczących zmian warunków umów kupna/sprzedaży aktywów, o których Emitent informował raportami bieżącymi: Nr 4/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. oraz Nr 5/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, w dniu 12 listopada 2014 r. Emitent zawarł z ww. spółkami opisane niżej porozumienia. Emitent (Kupujący), zawarł ze spółką Glemarco Limited (Sprzedawca), porozumienia o zmianie umów kupna/sprzedaży, gdzie: 1/ cena nabycia spółki ZAO Syzranska Keramika, z siedzibą w Syzrani, Rosja, określona w umowie
pierwotnie na kwotę 4.000 tys. PLN została zmniejszona o kwotę 1.000 tys. PLN, w ten sposób, iż pozostała do zapłaty część ceny uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych określonych następująco: - kwota 500 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 350.000 tys. PLN lub wyższym; - kwota 500 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 450.000 tys. PLN lub wyższym; - kwota 500 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 550.000 tys. PLN lub wyższym; została określona na kwotę 500 tys. PLN płatną do 31 grudnia 2014 r.; 2/ cena
nabycia spółki OOO Pilkington?s East, z siedzibą w Syzrani, Rosja, określona w umowie pierwotnie na kwotę 280.000 tys. PLN została zmniejszona o kwotę 96.100 tys. PLN, w ten sposób, iż pozostała do zapłaty część ceny uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych określonych następująco: - kwota 46.500 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 350.000 tys. PLN lub wyższym; - kwota 46.500 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 450.000 tys. PLN lub wyższym; -kwota 46.500 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 550.000 tys.
PLN lub wyższym; została określona na kwotę 43.400 tys. PLN płatną do 31 grudnia 2014 r.; 3/ cena nabycia spółki Pilkington?s Manufacturing Limited z siedzibą w Bredbury, United Kingdom, określona w umowie pierwotnie na kwotę 6.000 tys. PLN została zmniejszona o kwotę 2.100 tys. PLN, w ten sposób, iż pozostała do zapłaty część ceny uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych określonych następująco: - kwota 1.000 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 350.000 tys. PLN lub wyższym; - kwota 1.000 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 450.000 tys. PLN lub wyższym; -kwota 1.000 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego
sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 550.000 tys. PLN lub wyższym; została określona na kwotę 900 tys. PLN płatną do 31 grudnia 2014 r.; Emitent (Kupujący), zawarł ze spółką Barcocapital Investment Limited (Sprzedawca), gdzie w odniesieniu do umowy dot. spółki Meissen Keramik GmbH Barcocapital Investment Limited działa jako następca prawny spółki EnCo S.a.r.l., porozumienia o zmianie umów kupna/sprzedaży, gdzie: 1/ cena nabycia spółki Meissen Keramik GmbH z siedzibą w Meissen, Niemcy, określona w umowie pierwotnie na kwotę 87.000 tys. PLN została zmniejszona o kwotę 28.900 tys. PLN, w ten sposób, iż pozostała do zapłaty część ceny uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych określonych następująco: - kwota 14.000 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 350.000 tys. PLN lub
wyższym; - kwota 14.000 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 450.000 tys. PLN lub wyższym; - kwota 14.000 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 550.000 tys. PLN lub wyższym; została określona na kwotę 13.100 tys. PLN płatną do 31 grudnia 2014 r.; 2/ cena nabycia spółki OOO OPOCZNO RUS z siedzibą w Moskwie, Rosja, określona w umowie pierwotnie na kwotę 147.000 tys. PLN została zmniejszona o kwotę 49.600 tys. PLN, w ten sposób, iż pozostała do zapłaty część ceny uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych określonych następująco: - kwota 24.000 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok
obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 350.000 tys. PLN lub wyższym; - kwota 24.000 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 450.000 tys. PLN lub wyższym; - kwota 24.000 tys. PLN w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy, w którym Grupa Kapitałowa Rovese osiągnie wynik EBITDA na poziomie 550.000 tys. PLN lub wyższym; została określona na kwotę 22.400 tys. PLN płatną do 31 grudnia 2014 r.; Zarząd Rovese S.A. informuje, że w wyniku podpisania ww. porozumień, pozostała do zapłaty cena za nabycie wskazanych powyżej podmiotów, wynosząca nominalnie 258.000 tys. PLN, a wyceniona w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na dzień 30 września 2014 roku na kwotę 179.346 tys. PLN, zostaje zredukowana do kwoty 80.300 tys. PLN. W związku z
czym wynik na tej transakcji wyniesie 99.046 tys. PLN, co przełoży się na wzrost wartości kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Rovese. Pozostałe warunki umów, o których Emitent komunikował raportami bieżącymi: Nr 4/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. oraz Nr 5/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r., pozostały bez zmian. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
sekretariat@rovese.com www.rovese.com
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)
d173ca5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Ireneusz Kazimierski Prezes Zarządu
2014-11-13 Michał Romański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d173ca5

Podziel się opinią

Share
d173ca5
d173ca5