Trwa ładowanie...
d1gk64s
espi

RUCH CHORZÓW S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzoczej Ruch Chorzów S.A. (1/2012)

RUCH CHORZÓW S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzoczej Ruch Chorzów S.A. (1/2012)

Share
d1gk64s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-02
Skrócona nazwa emitenta
RUCH CHORZÓW S.A.
Temat
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzoczej Ruch Chorzów S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ruch Chorzów S.A. (dalej jako Spółka) został poinformowany przez Artura Mrozika, członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniach 27-30 grudnia 2011 r. bezpośrednio na Giełdzie Papierów Wartościowych, 6.818 szt. akcji Spółki za łączną cenę 11.658,78 zł, tj. po 1,71 zł za każdą akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gk64s

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Katarzyna Sobstyl Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gk64s

Podziel się opinią

Share
d1gk64s
d1gk64s