Trwa ładowanie...
d36sc74
espi

RUNICOM S.A. - Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ...

RUNICOM S.A. - Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 września 2015 roku (8/2015)

Share
d36sc74
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-15
Skrócona nazwa emitenta
RUNICOM S.A.
Temat
Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 września 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Runicom S.A. niniejszym informuje, że podmiotem posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Runicom S.A. w dniu 14 września 2015 roku była PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 116.757 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 2.378.581 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 września 2015 roku, 71,24% w kapitale zakładowym oraz 61,42% w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36sc74

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RUNICOM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RUNICOM S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-854 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jana Pawła II | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 420 32 52 | | (22) 420 32 52 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@runicom.pl | | http://www.runicom.pl/ | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7010218603 | | 7010218603 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36sc74

Podziel się opinią

Share
d36sc74
d36sc74