Trwa ładowanie...
d1zsawj

Sąd zdecydował o zapłacie ponad 10 mln zł na rzecz Mirbudu przez ATM Studio

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził zapłatę na rzecz Mirbudu przez ATM Studio kwoty 10,14 mln zł (w tym 9,99 mln zł należności głównej + odsetki), podała spółka.
Share
d1zsawj

W maju 2012 r. Mirbud złożył pozew przeciwko ATM Studio, domagając się zapłaty kwoty 10,14 mln zł (kwota należności głównej: 9.994.404,04 zł plus odsetki ustawowe w kwocie łącznej 145.945,68 zł).

Spór dotyczył obiektu, którego budowę Mirbud zakończył 5 sierpnia 2011 r. "Obiekt został odebrany przez inwestora, a studio filmowo-telewizyjne w Warszawie przy ul. Jeziorowej, Wał Miedzeszyński zostało oddane do użytku. Inwestor pod datą 25.08.2011 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu. W dniu 28.10.2011 r. został sporządzony protokół odbioru końcowego" - czytamy w raporcie kwartalnym Mirbudu.

"Termin wykonania robót został przesunięty w stosunku do umownego terminu zakończenia robót określonego w umowie z przyczyn, za które Mirbud S.A. nie ponosi odpowiedzialności, i tak

d1zsawj

- z uwagi na warunki atmosferyczne, w tym wysoki stan wód gruntowych w VI i VII.2010r.

- wysoki stan wody w rz. Wiśle, a nawet zagrożenia powodzią w miesiącu wrześniu 2010 r.

- w okresie od listopada 2010 r. do marca 2011 r. z uwagi na bardzo niskie temperatury,

- z powodu braków w dokumentacji wykonawczej i opóźnień w jej otrzymaniu od inwestora" - czytamy dalej.

d1zsawj

5 grudnia 2012 r. Mirbud wystawił fakturę końcową za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy oraz za roboty dodatkowe.

Spółka podkreśla, że "pomimo wywiązania się przez Mirbud S.A. z w/w umowy, przekazania wybudowanego obiektu, jak również usunięcia wszystkich usterek, inwestor nie zapłacił w całości należnego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za roboty dodatkowe".

"W związku z powyższym zarząd naszej spółki złożył pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie o zapłatę ww. kwot. Sąd Okręgowy w warszawie XVI Wydział Gospodarczy wyrokiem z 16.11.2014. zasądził na rzecz Mirbud S.A. kwotę należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Wyrok sądu jest nieprawomocny. Na dzień dzisiejszy zarząd spółki Mirbud S.A. nie widzi zagrożenia utraty wartości należności" - czytamy dalej w komunikacie.
Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 937,30 mln zł w 2013 r.

(ISBnews)

d1zsawj

Podziel się opinią

Share
d1zsawj
d1zsawj