Trwa ładowanie...
d3csbil
espi

SESCOM S.A. - Zmiana stanu posiadania (7/2014)

SESCOM S.A. - Zmiana stanu posiadania (7/2014)
Share
d3csbil

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SESCOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 4 marca 2014 roku Emitent powziął informację od Lafroyg sp. z o.o. - Akcjonariusza Emitenta - który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił, iż w dniu 28 lutego 2014 roku dokonał, poza rynkiem regulowanym, transakcji zbycia 250.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż: przed dokonaniem powyższej transakcji posiadał 250.000 akcji Spółki, reprezentujących 11,90 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 6,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po dokonaniu powyższej transakcji Lafroyg sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki. Zawiadamiający poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego
zaangażowania w spółce SESCOM S.A. w Gdańsku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SESCOM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-244 GDAŃSK
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRUNWALDZKA 82
(ulica) (numer)
+48 58 761 29 60 +48 58 761 29 61
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9571006288 220679145
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Sławomir Halbryt Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3csbil

Podziel się opinią

Share
d3csbil
d3csbil