Trwa ładowanie...
d2og71g

SESCOM S.A. - Zmiana stanu posiadania (7/2014)

SESCOM S.A. - Zmiana stanu posiadania (7/2014)

Share
d2og71g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SESCOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 4 marca 2014 roku Emitent powziął informację od Lafroyg sp. z o.o. - Akcjonariusza Emitenta - który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił, iż w dniu 28 lutego 2014 roku dokonał, poza rynkiem regulowanym, transakcji zbycia 250.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż: przed dokonaniem powyższej transakcji posiadał 250.000 akcji Spółki, reprezentujących 11,90 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 6,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po dokonaniu powyższej transakcji Lafroyg sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki. Zawiadamiający poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego
zaangażowania w spółce SESCOM S.A. w Gdańsku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2og71g

| | | SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SESCOM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-244 | | GDAŃSK | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRUNWALDZKA | | 82 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 58 761 29 60 | | +48 58 761 29 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9571006288 | | 220679145 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Sławomir Halbryt Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2og71g

Podziel się opinią

Share
d2og71g
d2og71g