Trwa ładowanie...
d3txo8v

SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP...

SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. (7/2011)

Share
d3txo8v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje o zawarciu w dniu 27 stycznia 2011 r. i 28 stycznia 2011 r. następujących aneksów do umów restrukturyzacyjnych z bankami ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A. i, odpowiednio, Raiffeisen Bank Polska S.A.:1. Aneks nr 7 do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bank Śląski S.A. ("ING") z dnia 8 kwietnia 2009 r., o której Spółka poinformowała w RB 47/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.2. Aneks nr 6 do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A. ("PKO") z dnia 10 kwietnia 2009 r., o której Spółka poinformowała w RB 49/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.3. Aneks nr 8 do Umowy Kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Raiffeisen") z dnia 24 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami, o których Spółka poinformowała m.in. w RB 48/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.Na mocy ww. aneksów strony dokonały zmiany harmonogramu spłat zadłużenia Sfinks Polska S.A. odpowiednio wobec ING, PKO i Raiffeisen ("Banki wierzyciele") w taki sposób, że płatności rat
kapitałowo-odsetkowych przypadających na koniec października 2010, listopada 2010, grudnia 2010 i stycznia 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami aneksów spłata odroczonych rat ma nastąpić w dniu 28 lutego 2011 r.Odroczenie spłaty rat związane jest z realizacją postanowień porozumienia wstępnego z Bankami wierzycielami, o którego zawarciu spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr RB 5/2011, w dniu 28 stycznia 2011 r.Pozostałe warunki umów restrukturyzacyjnych nie uległy zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3txo8v

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Mariola Krawiec-Rzeszotek Prezes zarządu
2011-01-28 Jacek Woźniewicz Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3txo8v

Podziel się opinią

Share
d3txo8v
d3txo8v