Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

SIMPLE - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010 (4/2011)

SIMPLE - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010 (4/2011)
Share
d390w11

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SIMPLE S.A. przekazuje wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010.Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2010 dostępne są na stronie internetowej Spółki www.simple.com.plRaporty bieżące:1.01/2010z dnia 27.01.2010?Zmiana w składzie Zarządu SIMPLE S.A.2.02/2010 z dnia 28.01.2010?Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku3.03/2010 z dnia 29.01.2010?Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 20094.04/2010 z dnia 12.03.2010?Korekta rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwarta I 2009 roku5.05/2010 z dnia 30.04.2010?Korekty do raportu bieżącego 2/20106.06/2010 z dnia 27.05.2010?Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2010 r7.07/2010 z dnia 09.06.2010?Przyjęcie i zatwierdzenie Regulaminu nabywania akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom8.08/2010 z dnia 10.06.2010?Rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki SIMPLE S.A.9.9/2010 z dnia
14.06.2010?Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A.10.10/2010 z dnia 18.06.2010?Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki11.11/2010 z dnia 18.06.2010?Informacja o nabyciu akcji własnych w dniu 18 czerwca 2010 roku w ramach Programu skupu akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.12.13/2010 z dnia 21.06.2010?Informacja o nabyciu akcji własnych w dniu 21 czerwca 2010 roku w ramach Programu skupu akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki13.15/2010 z dnia 22.06.2010?Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.14.16/2010 z dnia 23.06.2010?Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2010 rok15.17/2010 z dnia 23.06.2010?Podjęcie decyzji o wypłacie Akcjonariuszom części zysku za rok 200916.19/2010 z dnia 25.06.2010?Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach Programu skupu akcji
własnych w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki17.20/2010 z dnia 25.06.2010 - Informacja o nabyciu akcji własnychw ramach Programu skupu akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.18.21/2010 z dnia 29.06.2010 - Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S.A. w dniu 22 czerwca 2010.19.22/2010 z dnia 01.07.2010 - Zakończenie skupu akcji własnych prowadzonego w ramach Programu skupu akcji własnych SIMPLE S.A. w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki20.23/2010 z dnia 20.07.2010 - Zmiany w Zarządzie Spółki SIMPLE S.A.21.24/2010 z dnia 28.07.2010 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych22.25/2010 z dnia 25.06.2010 - Utworzenie Oddziału Spółki23.26/2010 z dnia 15.09.2010 - Uzupełnienie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 200924.27/2010 z dnia 16.09.2010 - Uzupełnienie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 200925.28/2010 z dnia 29.09.2010 - Zawarcie umowy znaczącej
na Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Centrum Onkologii w Warszawie26.29/2010 z dnia 30.09.2010 - Zawarcie umowy znaczącej na Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawę sprzętu dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach27.30/2010 z dnia 08.11.2010 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku28.31/2010 z dnia 19.11.2010 - Podpisanie porozumienia ze spółką CRONRaporty okresowe:Terminy raportówSkonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne- IV kwartał 2009 roku - 26 luty 2010 roku- I kwartał 2010 roku - 14 maja 2010 roku- III kwartał 2010 roku - 10 listopada 2010 rokuSkonsolidowany rozszerzony raport półroczny- I półrocze 2010 roku - 31 sierpnia 2010 rokuRaporty roczne- jednostkowy raport roczny za 2010 rok - 30 kwietnia 2010 roku .-skonsolidowany raport roczny za 2010 rok - 30 kwietnia 2010 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLE Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bronisława Czecha 49/51
(ulica) (numer)
812 58 98 815 49 83
(telefon) (fax)
simple.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-22-578 012642634
(NIP) (REGON)
d390w11

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Bogusław Mitura Prezes Zarządu
2011-04-11 Przemysław Gnitecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11