Trwa ładowanie...
d2diwvh
wydarzenia

Skrót wiadomości - piątek, 4 stycznia, 17.00

...

Share
d2diwvh

04.01. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE ----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

d2diwvh

Potrzebna jest debata o warunkach, które pozwolą Polsce bezpiecznie i korzystnie wejść do strefy euro - powiedział minister finansów Jacek Rostowski.

W czwartek, 3 stycznia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 55.113,22 mln zł wobec 53.121,47 mln zł w środę - podał NBP.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w grudniu spadł o 7,0 pkt, do poziomu minus 15,0 pkt. - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W skali roku wskaźnik spadł o 10 pkt.

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w notowaniu kwartalnym odnotował w grudniu spadek o 1 pkt do poziom 26 pkt., a indeks roczny również obniżył się o 1 pkt do 31 pkt. - podała PKPP Lewiatan w komunikacie. Autorzy raportu wskazują, że oba indeksy pozostają na najniższym poziomie od dziesięciu lat.

d2diwvh

Indeks cen transakcyjnych mieszkań spadł w grudniu o 1,1 proc. mdm i wynosi 725,7 pkt. W całym 2012 r. indeks cen mieszkań spadł o 13,3 proc. - wynika z raportu przygotowanego przez Open Finance i Home Broker.

Stopa bezrobocia w USA w grudniu 2012 roku wyniosła 7,8 proc., wobec 7,8 proc. w listopadzie, po korekcie - podał w piątek amerykański Departament Pracy w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w listopadzie 2012 r. wzrosła o 1,2 proc. mdm, po spadku miesiąc wcześniej o 1,3 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 2012 roku 45,2 pkt. wobec 45,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

d2diwvh

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 2012 roku 52,0 pkt. wobec 49,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 2012 r. 47,8 pkt. wobec 46,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 2012 r. 47,2 pkt. wobec 46,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w grudniu 2012 roku 48,9 pkt. wobec 50,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach.

d2diwvh

Inflacja w strefie euro wyniosła w grudniu 2012 r., w ujęciu rdr, 2,2 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnym wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w grudniu 2012 roku 51,7 pkt. wobec 52,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w listopadzie pozostały bez zmian mdm - poinformował Departament Handlu USA.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł w grudniu i wyniósł 56,1 pkt. - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

d2diwvh

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów zaoferuje w poniedziałek 7 stycznia bony 20-tygodniowe za 2,0-3,0 mld zł - podał w piątek resort finansów w komunikacie.

Wpływy z VAT wyniosły po listopadzie 84,0 proc. planu, czyli 110.992,4 mln zł - podało w piątek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Przychody z prywatyzacji po grudniu 2012 roku wyniosły 9,158 mld zł, a wpływy z dywidend 7,774 mld zł - podał resort skarbu w przysłanym PAP komunikacie.

d2diwvh

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia zgromadzono środki w wysokości 28,4 mld zł, z czego w depozytach terminowych 24,7 mld zł oraz w depozytach typu O/N 3,7 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

Według danych na koniec grudnia 2012 roku w 2013 roku do wykupu pozostaje dług o wartości nominalnej 90,2 mld zł - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Poziom długu krajowego na koniec grudnia 2012 r. wyniósł 526,1 mld zł wobec 507,2 mld zł na koniec 2011 roku - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. w 2013 r. z tytułu wykupu i obsługi złotowych SPW na krajowy rynek wypłynie kwota 97,4 mld zł, a z tytułu środków przekazanych OFE dodatkowo 11,3 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W styczniu na obsługę długu i dla OFE budżet przeznaczy środki o wartości 14,8 mld zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec listopada 2012 roku 1.239,6 mln zł, czyli 68,9 proc. planu wobec 1.024,687 mln zł w październiku - podało w piątek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2012 roku wyniósł 30.477,196 mln zł wobec 30.426,0 mln zł szacowanego wcześniej - podało w piątek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 r., do 4 stycznia 2013 r. bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 128.332,1 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 2,82 proc. i wyniósł 10.688,11 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,3 proc. i wyniósł 2.276,99 pkt.

W tygodniu zakończonym w środę, 2 stycznia 2013 r., bilans napływu i odpływu na polską giełdę środków z funduszy inwestujących w rynki krajów rozwijających się wyniósł 21 mln USD - podał w raporcie Royal Bank of Scotland, powołując się na dane EPFR.

SPÓŁKI

W przetargu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów złożono dwie oferty wiążące. Tańszą ofertę z ceną 4,722 mld zł brutto złożył Alstom. Na drugim miejscu jest oferta konsorcjum Hitachi i Budimeksu z ceną 4,965 mld zł brutto - poinformowało PAP źródło rynkowe.

Jastrzębska Spółka Węglowa wyprodukowała w 2012 roku 13,462 mln ton węgla netto - poinformowała PAP Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy JSW.

Produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła w 2012 roku 7,785 mln ton - podała spółka na swojej stronie internetowej.

Doosan Power Systems nie złożył oferty wiążącej w przetargu na budowę bloku w należącej do PGE Elektrowni Turów. Oferty złożyli: Alstom oraz konsorcjum Hitachi i Budimeksu - poinformowali PAP przedstawiciele spółek.

Marvipol sprzedał w 2012 r. 355 mieszkań i lokali użytkowych, z czego w samym IV kwartale liczba ta sięgnęła 86. Blisko połowę sprzedanych w 2012 r. lokali stanowiły apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie - podała spółka w komunikacie przesłanym PAP.

NG2 planuje otworzyć w 2013 roku 140-150 sklepów, z czego około 100 za granicą, co oznacza wzrost powierzchni sprzedaży o blisko 30 proc. Przychody mogą wzrosnąć o blisko 40 proc., a zysk netto znacząco przekroczy 160 mln zł oczekiwane przez rynek - poinformował PAP wiceprezes NG2 Piotr Nowjalis.

Wikana sprzedała w 2012 r. 326 mieszkań i lokali użytkowych, a w samym IV kwartale sprzedaż wyniosła 88 lokali - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w listopadzie 2012 roku 250.447 sztuk i było o 16 proc. niższe niż rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Petrolinvest podpisał z China National Petroleum Corporation (CNPC) porozumienie ws. zamiaru dokonania przez CNPC inwestycji kapitałowej w kazachską spółkę zależną Petrolinvestu, OTG - poinformował Petrolinvest w komunikacie.

Erbud planuje prowadzić w piątek, 4 stycznia, do godzin nocnych ostatnią fazę prac naprawczych przy progach 08 i 26 drogi startowej portu lotniczego Modlin. W sobotę 5 stycznia zostaną przeprowadzone finalne kontrole wykonania napraw - podała spółka w oświadczeniu przesłanym do zarządu lotniska.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku zamiany akcji Asseco Central Europe na akcje Asseco Poland zwiększył zaangażowanie do 5,42 proc. głosów na WZ Asseco Poland - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Sąd Rejonowy wpisał 4 stycznia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem - poinformował BZ WBK w piątkowym komunikacie.

Proces prywatyzacji ZEW Niedzica został zamknięty bez rozstrzygnięcia w związku z wygaśnięciem przedwstępnej umowy sprzedaży akcji ZEW Niedzica zawartej z Energo-Pro oraz jej spółką zależną, Cambert Investments - podał resort skarbu w komunikacie.

LOT prawdopodobnie zanotował w ubiegłym roku stratę netto na poziomie 200 mln zł - poinformował w piątek w Sejmie minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

GPW uchyliła karę wykluczenia akcji A.pl Internet z obrotu na NC i nałożyła na spółkę 5 tys. zł kary. Obrót papierami A.pl Internet zostanie wznowiony w poniedziałek, 7 stycznia - podała giełda w komunikacie.

JW Construction Holding sprzedał w 2012 roku 853 mieszkania, a w samym IV kwartale 306 lokali - poinformowała spółka w komunikacie przesłanym PAP.

PKO BP chce kontynuować politykę wypłacania dywidendy. Zarząd banku w kwietniu przedstawi rekomendację w sprawie podziału zysku za 2012 rok - powiedział w TVN CNBC Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

Cena emisyjna akcji serii D Azotów Tarnów, skierowanych do akcjonariuszy ZA Puławy, została ustalona na 44 zł - podały ZA Tarnów w komunikacie.

WALUTY

W piątek od rana polska waluta osłabiała się, stabilizacja na rynku pojawiła się dopiero po publikacji danych z rynku pracy w USA. Najbliższe dni powinny przynieść wycenę złotego w przedziale 4,10-4,13 za euro, jednak trudno przewidywać kierunek kwotowań dopóki nie wróci pełna płynność.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1700 a kurs złotego do euro na 4,1248 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3012 USD i 114,96 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, bo amerykańska Rezerwa Federalna sygnalizuje, że może zakończyć fazę stymulowania gospodarki USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na luty, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana na 92,14 USD, po spadku o 78 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na II 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 111,57-111,59 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8059,50 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Piątkowa sesja na warszawskiej GPW upływa pod znakiem spadków. Zdaniem analityków w krótkim terminie można spodziewać się ich kontynuacji do okolic 2.550-2.500 pkt., potem można spodziewać się powrotu trendu wzrostowego.

Eksport w listopadzie wyniósł 13,21 mld euro, o 9,4 proc. więcej rdr i o 6,7 proc. mniej mdm - szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. KUKE prognozuje, że w 2013 r. eksport wyrażony w euro wzrośnie o 7,1 proc. rdr.

Europejski Bank Centralny w 2013 r. nie obniży stóp procentowych, ale możliwe są niestandardowe działania banku - prognozuje bank Goldman Sachs. Ekonomiści banku zaznaczają, że znaczne umocnienie euro do dolara, które jest mało prawdopodobne, mogłoby skłonić EBC do obniżek stóp.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Średnia marża detaliczna w cenie benzyny bezołowiowej Pb95 w dniach 21 grudnia - 3 stycznia wyniosła 23 gr, co stanowi 4,2 proc. ceny - wynika z analiz BM Reflex. Średnia marża detaliczna w cenie ON wyniosła 22 gr, co stanowi 4,0 proc. ceny.

W październiku przeprowadzono 7.091 zmian sprzedawcy energii w grupie taryfowej G (odbiorcy indywidualni) wobec 5.825 we wrześniu - podał URE w komunikacie.

W najbliższym czasie planuję spotkania z szefami wszystkich liczących się koncernów motoryzacyjnych mających zakłady produkcyjne w Polsce, w tym z szefem Fiata Sergio Marchionne - powiedział w piątek wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

WYDARZENIA Z KRAJU ------------------

W 2012 r. z planowanych 10,9 mld zł na refundację leków nie wykorzystano ok. 1,7-1,8 mld zł - poinformował w piątek w Sejmie wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Dodał, że nie ma możliwości bezpośredniego przesunięcia tych środków np. na świadczenia zdrowotne.

Sejm uznał w piątek, że dyrektywa mająca zwiększyć odsetek kobiet w zarządach spółek będzie niezgodna z zasadą pomocniczości.

Politycy SLD zaapelowali w piątek do premiera Donalda Tuska o odwołanie ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego za brak właściwego nadzoru nad PLL LOT i sposób przeprowadzenia prywatyzacji zakładów odzieżowych Warmia Kętrzyn. SLD rozważa też wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSP.

Dochodzenie w e-sądzie wyłącznie roszczeń powstałych do pięciu lat przed wniesieniem sprawy oraz możliwość ukarania powoda, który poda zły adres pozwanego - przewiduje projekt autorstwa PO, którym niebawem ma się zająć Sejm.

Odebranie Straży Miejskiej możliwości karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie oraz przeprowadzania kontroli fotoradarowej - to główne założenia projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który przygotowuje Ruch Palikota.

Sejm znowelizował w piątek ustawę o kierujących pojazdami, która m.in. przesuwa termin wejścia w życie niektórych zapisów ze stycznia tego roku na styczeń 2016 r. Dotyczą one np. kursów dokształcających po uzyskaniu prawa jazdy i oznakowana pojazdu w okresie próbnym.

Dr Mirosław G., b. ordynator kardiochirurgii warszawskiego szpitala MSWiA, został w piątek skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę za przyjęcie ponad 17,5 tys. zł od pacjentów; sąd uniewinnił go od ponad 20 zarzutów mobbingowania podwładnych.

Zakopiańska prokuratura otrzymała wstępne wyniki sekcji zwłok 25-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w Sylwestra w Zakopanem. Wynika z nich, że żadne obrażenia zewnętrzne nie były przyczyną jego śmierci - poinformowano w piątek PAP w prokuraturze.

15 stycznia ma się odbyć kolejne spotkanie mediacyjne między związkowcami a władzami spółek kolejowych - poinformował PAP przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek. Oznacza to, że strajku na kolei na razie nie będzie.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY ----------------------

Timothy Geithner kierujący Departamentem Skarbu oznajmił, że zamierza ustąpić z tego stanowska z końcem stycznia. Według rzecznika tego resortu, Geithner odejdzie po inaguracji drugiej kadencji prezydenta Obamy, która odbędzie się 21 stycznia.

Podczas gdy europejski rynek samachodowy przeżywa okres głębokiej stagnacji, w USA sprzedaż nowych samochodów wzrosła w ub. roku o ponad 13 proc., czyli najwięcej od prawie 30 lat.

Iran w styczniu podejmie rozmowy ze światowymi mocarstwami na temat swego programu nuklearnego - poinformował w piątek w Delhi główny negocjator Iranu ds. programu nuklearnego Said Dżalili. Dokładnej daty ani miejsca negocjacji na razie nie ustalono.

Brazylijskie władze zajęły samolot linii TAP w związku z długami Portugalii wobec personelu jej placówek dyplomatycznych w tym południowoamerykańskim kraju. Sąd nakazał przejęcie maszyny do czasu uregulowania zobowiązań przez Portugalię.

(PAP)

pif/ asa/

d2diwvh

Podziel się opinią

Share
d2diwvh
d2diwvh