Trwa ładowanie...
d4kctlt
16-03-2017 17:45

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Skonsolidowana strata netto KGHM w czwartym kwartale 2016 roku wyniosła 5 mld zł wobec 6,24 mld zł straty rok wcześniej. Jednostkowa strata sięgnęła 5,37 mld zł wobec 4,46 mld zł straty przed rokiem. Wyniki zawierały odpisy wynikające z utraty wartości zagranicznych aktywów górniczych grupy.

d4kctlt
d4kctlt

- Zysk netto Grupy Azoty wyniósł 375,15 mln zł, a EBITDA ponad 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie z szacunkowymi danymi za 2016 rok.

- Zysk netto Grupy Azoty wyniósł 375,15 mln zł, a EBITDA ponad 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie z szacunkowymi danymi za 2016 rok.

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wypracowały w IV kwartale 2016 r. 27,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 75,9 proc. mniej rdr - podała spółka w raporcie. W całym roku zysk spadł o 40 proc. do 270,3 mln zł.

- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police szacują, że w 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 2.416,98 mln zł, a zysk netto 69,71 mln zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

d4kctlt

- Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 902,3 mln zł, podczas gdy analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wyniku na poziomie 880,3 mln zł. Przychody operatora sięgnęły 2,54 mld zł, wobec konsensusu 2,52 mld zł.

- Cyfrowy Polsat zakłada w 2017 r. wolne przepływy pieniężne na poziomie nie niższym niż w 2016 r. CAPEX ma wynieść maksymalnie 10 proc. przychodów - podała spółka w prezentacji.

- Cyfrowy Polsat oczekuje niskiego jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w 2017 r., a sam chciałby urosnąć co najmniej zgodnie z rynkiem - poinformował członek zarządu Maciej Stec. Podał, że z najtańszego pakietu telewizji satelitarnej korzysta obecnie około 0,7-0,8 mln klientów

- Zdecydowanie największą część nakładów inwestycyjnych Cyfrowego Polsatu w 2017 r. będą stanowiły inwestycje w sieć - poinformowała na konferencji Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych.

d4kctlt

- Skonsolidowany zysk netto grupy Banku BGŻ BNP Paribas w 2016 r. wzrósł do 76,9 mln zł z 13,3 mln zł w 2015 roku - poinformował bank w raporcie.

- Bank BGŻ BNP Paribas spodziewa się w 2017 roku istotnie wyższej zyskowności i ocenia, że trudno mu będzie osiągnąć zakładany wcześniej do końca 2018 roku wskaźnik ROE na poziomie około 10 proc. - poinformował Tomasz Bogus, prezes banku.

- Zysk netto Getin Noble Banku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kwartale 2016 roku wyniósł 1,3 mln zł - wynika z obliczeń PAP na podstawie raportu rocznego. Analitycy spodziewali się, że zysk wyniesie 4,8 mln zł.

d4kctlt

- Getin Noble Bank liczy, że jego bank hipoteczny uzyska licencję do końca 2017 roku i rozpocznie działalność z początkiem 2018 roku - poinformował bank w raporcie rocznym.

- Getin Noble Bank liczy, że kolejne kwartały przyniosą dalszy wzrost wyniku z prowizji - poinformował Artur Klimczak, p.o. prezesa banku.

- Getin Noble Bank planuje w 2017 roku sprzedaż portfeli NPL o wartości większej niż 230 mln zł z 2016 roku - poinformował Artur Klimczak, p.o. prezesa banku.

d4kctlt

- Getin Noble Bank ocenia, że poziom odpisów w 2017 roku może nie być niższy niż w 2016 roku - poinformował Artur Klimczak, p.o. prezesa banku.

- Getin Noble Bank w 2017 roku skupi się na poprawie struktury przychodów, obniżeniu kosztów finansowania i optymalizacji kosztów, jego priorytetem nie będzie poprawa wyników finansowych - poinformował Artur Klimczak, p.o. prezesa banku.

- Robyg chce wydać w 2017 roku na zakup działek od 100 do 150 mln zł - poinformował PAP prezes Wojciech Okoński. Jak ocenił, branża mieszkaniowa w Polsce powinna utrzymać się w tym roku na stabilnym poziomie. Grupa zakłada rozpoczęcie w tym roku działalności we Wrocławiu.

d4kctlt

- Robyg prognozuje na 2017 rok skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej na poziomie 90 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W 2016 roku zysk netto wyniósł 108,7 mln zł.

- Prairie Mining będzie do '18 pracować nad studium wykonalności dla projektu Dębieńsko, które stanie się podstawą dla instytucji finansowych do podjęcia decyzji o finansowaniu. Budowa kopalni za ok. 500 mln USD będzie finansowana długiem, umowami off-take i środkami własnymi, nie jest wykluczona emisja akcji.

- EC2 odwołało prognozę 2,6 mln zł przychodów w 2017 r. - podała spółka w komunikacie. Decyzja uzasadniona jest sytuacją rynkową na rynku IT: dużą konkurencją cenową i ograniczeniami budżetowymi klientów.

d4kctlt

- Grupa Kęty miała w 2016 roku 277,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 2,3 mld zł przychodów - podała spółka w skonsolidowanym raporcie rocznym.

- Neuca prognozuje, że skonsolidowany zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w 2017 r. wyniesie 115 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Zarząd Neuki rekomenduje wypłatę 5,75 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

- Neuca planuje wydać w 2017 roku na akwizycje w obszarze przychodni łącznie około 20 mln zł - powiedział podczas czwartkowej konferencji Grzegorz Dzik, wiceprezes Neuki ds. finansowych. Grupa pozytywnie ocenia obecną sytuację na rynku farmaceutycznym i deklaruje, że nie zamierza, tak jak Farmacol i Pelion, opuścić GPW przez "wiele najbliższych lat".

- Portfel zamówień ZUE ma obecnie wartość 613 mln zł - podała spółka. ZUE złożyło ponadto najkorzystniejsze oferty samodzielnie lub w konsorcjum o łącznej wartości ok. 1 mld zł.

- Zwiększone nakłady inwestycyjne Netii po zakończeniu realizacji programu transformacji sieci wrócą do "normalnych" poziomów. Mennica jest w Netii inwestorem długoterminowym i nie mam obecnie konkretnego horyzontu czasowego wyjścia z tej inwestycji - poinformował PAP przewodniczący rady nadzorczej Zbigniew Jakubas.

- Vistula ocenia, że konsensus rynkowy dla tegorocznych wyników grupy jest ambitny, ale realny. Spółka będzie rozglądać się za okazjami do przejęć, choć stawia przede wszystkim na rozwój organiczny - poinformował w rozmowie z PAP prezes Grzegorz Pilch.

- Oferta Baltony została wybrana jako najkorzystniejsza w konkursie na wynajem ok. 960 m kw. powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym w Tallinie - podała spółka. Wartość umowy najmu w latach 2018-2024 szacowana jest na 20-31 mln euro.

- Tauron zakłada, że CAPEX w 2017 roku wyniesie ponad 4 mld zł. Spółka nie zakłada przekroczenia wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x - poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

- Tauron zakłada w 2017 roku wzrost wolumenu sprzedaży energii - poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

- Tauron nie spodziewa się w 2017 r. dużych zmian wyniku EBITDA w ujęciu rok do roku - poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

- Tauron rozważa emisję euroobligacji albo green bonds w tym roku z przeznaczeniem na "zieloną energetykę" - poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

- Tauron chciałby, by wartość emisji euroobligacji lub green bonds wyniosła 500 mln euro - poinformował wiceprezes spółki Marek Wadowski. Dodał, że planowana zapadalność tych obligacji wynosi 7-10 lat.

- Tauron szacuje, że w '17 przychody z operacyjnej rezerwy mocy i interwencyjnej rezerwy zimnej wyniosą łącznie ok. 130 mln zł - poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

- Tauron nie spodziewa się w dystrybucji spektakularnej zmiany EBITDA, będzie stabilnie - powiedział wiceprezes Marek Wadowski na konferencji.

- Trans Polonia planuje wydać na inwestycji około 62 mln zł w latach 2018-2020 - podała spółka w komunikacie. Część nakładów ma być sfinansowana emisją do 8,5 mln nowych akcji, nad którą głosować będzie walne zgromadzenie spółki zwołane na 18 kwietnia.

- PHN w ciągu pięciu lat może wyemitować obligacje o wartości od 600 mln zł do 1 mld zł - poinformował na konferencji prasowej Piotr Staroń, członek zarządu ds. finansowych.

- PHN za dwa-trzy tygodnie zaprezentuje zaktualizowaną strategię spółki. Zarząd firmy nie podjął jeszcze decyzji co do podziału zysku za 2016 rok, ale skłania się ku wypłacie dywidendy.

- Neuca planuje wydać w 2017 roku na akwizycje w obszarze przychodni łącznie około 20 mln zł - powiedział podczas czwartkowej konferencji Grzegorz Dzik, wiceprezes Neuki ds. finansowych.

- W ciągu najbliższych tygodni zarząd Cyfrowego Polsatu podejmie decyzję, czy wypłacić dywidendę za 2016 r., a jeśli tak, to w jakiej wysokości - poinformowała na konferencji Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych.

- ZUE w 2017 w. skupi się na działalności ofertowej i rozbudowie portfela zamówień. Spółka bierze udział w przetargach i zabiega o kontrakty w kraju i za granicą - poinformował na konferencji prasowej prezes Wiesław Nowak. Dodał, że portfel zamówień ZUE ma obecnie wartość 613 mln zł, ale powinien wzrosnąć do ok. 1,6 mld zł.

- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wyznaczył 13 kwietnia 2017 r. jako termin zwołania zgromadzenia wierzycieli Ekokogeneracja w celu głosowania za układem - podała spółka w komunikacie.

- Zarząd spółki Ulma Construccion Polska zaproponował przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 r. w kwocie 10,711 mln zł oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 17,668 mln zł, w łącznej kwocie 28,380 mln zł, do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 5,40 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

- Lokum Deweloper ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł - podała spółka w komunikacie. Środki z emisji przeznaczone zostaną na realizację projektów deweloperskich, refinansowanie zobowiązań finansowych oraz na zakup gruntów pod nowe projekty deweloperskie.

================================ * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. ================================

d4kctlt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4kctlt