Trwa ładowanie...
d1s56xz

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Enea spodziewa się w tym roku pogorszenia perspektyw w segmencie OZE - podała spółka w raporcie rocznym. Wcześniej Enea przewidywała, że perspektywy w tym obszarze powinny być lepsze rok do roku.

Share
d1s56xz

- Wyniki Enei za I półrocze 2016 r. były zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wzrósł do 471,2 mln zł z 418,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 442,8 mln zł.

- Enea analizuje możliwości akwizycji w Polsce - poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik.

- Grupa Enea planuje opublikować strategię w ciągu kilku tygodni - poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik.

d1s56xz

- Enea nie widzi ryzyka, by budowa bloku w Elektrowni Kozienice przesunęła się poza proponowany przez konsorcjum wykonawców termin grudnia 2017 roku - poinformował w piątek Wiesław Piosik, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

- Trwają prace nad modelem inwestycji w Katowicki Holding Węglowy - poinformował w piątek prezes spółki, Mirosław Kowalik.

- Bogdanka zaraportowała w I półroczu 75 mln zł zysku netto i 74,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się zgodny z szacunkami wcześniej publikowanymi przez spółkę.

- PGNiG ogłasza ofertę skupu do 92.764.378 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 1,58 proc. kapitału zakładowego, po cenie 5,39 zł/sztuka. Przyjmowanie ofert odbędzie się od 29 sierpnia do 2 września - poinformowała spółka w komunikacie.

d1s56xz

- Prezes Graala Bogusław Kowalski wraz z podmiotem zależnym Greenwich Investments oraz spółką GRWC Holdings Limited, zależną od jednego z funduszy private equity grupy Abris wzywają do sprzedaży 4.493.005 akcji Graala, czyli 55,77 proc., po 26 zł za papier - podał pośredniczący w wezwaniu Haitong IB.

- Polkomtel zdecydował, że nie przedłuży umowy z PTI, spółką z grupy OEX, a tym samym kontrakt wygaśnie 31 grudnia 2016 r. - podał OEX w komunikacie. Spółki negocjują nową umowę, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

- Mercator Medical spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu wyników w kolejnych kwartałach tego roku - poinformował PAP Witold Kruszewski, członek zarządu spółki. Firma jak najszybciej chce przeprowadzić ofertę publiczną akcji. Planuje też powrót do dywidend.

- Atal ruszył ze sprzedażą lokali w ramach swojej pierwszej inwestycji w Trójmieście. Do oferty dewelopera trafiło 168 mieszkań i 10 lokali handlowo-usługowych z inwestycji Nowa Grobla Apartamenty zlokalizowanej w Gdańsku - podała spółka w komunikacie prasowym.

d1s56xz

- Paweł Klimkowski i Eryk Karski uruchamiają nowy fundusz autorski Value Fund Poland Activist FIZ w strukturze Copernicus TFI - poinformował Copernicus TFI w komunikacie prasowym.

- Całkowite przychody operacyjne sieci Play wzrosły w II kwartale 2016 r. o 12 proc. rok do roku, do 1,489 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA był w tym czasie wyższy o 9 proc. i osiągnął 491 mln zł, a w całym I półroczu zwiększył się o 12 proc. do 958 mln zł - poinformowała spółka w materiałach prasowych.

- ABC Data chce zwiększyć przychody z dystrybucji produktów z wartością dodaną (VAD) do 1,5 mld zł w 2018 r. Pomoże w tym m.in. przejęcie S4E, które powinno być sfinalizowane w ciągu 2-3 miesięcy. Rozwój tego segmentu biznesu ma pomóc w poprawie marż. Zarząd dystrybutora nie niepokoi się rosnącym wskaźnikiem dług netto/EBITDA.

- Bogdanka podtrzymuje cel produkcji i sprzedaży węgla na poziomie 8,5-9 mln ton w tym roku. Nakłady inwestycyjne wyniosą poniżej 350 mln zł - poinformował na konferencji prezes Bogdanki Krzysztof Szlaga.

d1s56xz

- KT Corporation nie zapłaciło Asseco Poland faktury opiewającej na 80 mln zł za prace wykonane przy projekcie Internet dla Mazowsza w związku z rozbieżnościami ws. przeliczenia kursu walutowego. Sytuacja ta stwarza ryzyko utworzenia odpisu na około 12 mln zł.

- Paged uwzględni w wynikach za I półrocze 2016 roku korekty oraz odpisy, które spowodują zmniejszenie skonsolidowanego wyniku netto grupy za 2016 r. na kwotę 14,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- KNF zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych emitowanych w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 15 mld zł - poinformował KNF w komunikacie.

- Elemental Holding spodziewa się, że w całym 2016 roku wypracuje w segmencie metali przemysłowych zdecydowanie lepsze wyniki niż przed rokiem - poinformował PAP prezes Paweł Jarski. Jak dodał, spółka chce wejść na nowe rynki zagraniczne - również poprzez akwizycje.

d1s56xz

- Interbud-Lublin utworzy rezerwy o szacowanej, łącznej wartości ok. 8,4 mln zł, które zostaną uwzg

- Zarząd Komputronika rekomenduje, by zysk za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. w wysokości 9,65 mln zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

================================ * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) ================================

d1s56xz

Podziel się opinią

Share
d1s56xz
d1s56xz