Trwa ładowanie...
d48qqys

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Grupa Agory miała w czwartym kwartale 2014 roku 8,2 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 10,4 mln zł zysku rok temu. Wynik okazał się znacząco wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 0,3 mln zł straty netto.

Share
d48qqys

- Łączne nakłady inwestycyjne grupy Agora w 2015 roku mogą być zbliżone do 100 mln zł. Grupa jest zainteresowana głównie rozwojem organicznym - wynika z wypowiedzi prezesa Bartosza Hojki.

- Agora podtrzymuje średnioterminowe cele rentowności dla poszczególnych segmentów działalności. Grupa podtrzymuje też zobowiązanie dotyczące uruchomienia drugiego etapu skupu akcji własnych do czerwca tego roku - podali przedstawiciele grupy na piątkowej konferencji.

- Agora szacuje, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć w tym roku od 2 do 4 proc. w porównaniu z 2014 r. Rynek reklamy w dziennikach ma skurczyć się, według szacunków grupy, o 12-15 proc. - podała Agora w raporcie kwartalnym.

d48qqys

- W przetargu na budowę autostrady A1, odcinek H: węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem) najtańszą ofertę za 532,8 mn zł brutto złożył PUT Intercor. Giełdowy Budimex z ofertą za blisko 596 mln zł uplasował się na trzeciej pozycji. Budżet inwestora to 803,8 mln zł brutto - podała GDDKiA.

- W dwóch częściach przetargu PKP PLK na budowę systemu informacji pasażerskiej najtańsze okazały się oferty Asseco Poland łącznie za 508 mln zł. Każda z ofert przekracza jednak budżet inwestora zaplanowany na te inwestycje.

- Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego przyjął uchwałę w sprawie planu naprawczego dla spółki na lata 2015-20. Dzięki planowi Holding, który w ubiegłym roku na sprzedaży węgla stracił 220 mln zł, obecny rok ma zamknąć zyskiem - podał prezes Zygmunt Łukaszczyk.

- Serinus Energy w związku ze spadkiem cen ropy i sytuacją na Ukrainie zredukował plany inwestycyjne na ten rok. CAPEX grupy wyniesie 17 mln USD. W 2014 r. było to 66 mln USD. Spółka w planie finansowym na ten rok zakłada ostrożnie ceny ropy na poziomie ok. 40 mln USD.

d48qqys

- Wydłużenie terminu budowy gazociągu na Pomorzu i związane z tym wyższe koszty i odpisy aktualizujące obniżą tegoroczny wynik netto grupy Stalprofil o 14,2 mln zł, a nie jak szacowano wcześniej o 10,8 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Ronson myśli o wypłacie dywidendy mimo straty w 2014 r. - poinformował na konferencji Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy dewelopera.

- Ronson Development oczekuje poprawy wyników finansowych w 2015 r., kiedy to do klientów ma trafić od 700 do 800 lokali. Spółka zakłada też sprzedaż ponad 800 lokali - podał Ronson w komunikacie prasowym.

- Ronson chce w tym roku uzupełnić bank ziemi w Warszawie i Poznaniu. Na ten cel może przeznaczyć w tym roku do 50 mln zł - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. W stolicy deweloper ma już przedwstępną umowę zakupu działki na Woli o wartości 21 mln zł.

d48qqys

- Ronson spodziewa się, że due diligence spółki rozpocznie się w marcu - poinformował PAP Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy dewelopera.

- Lubawa ustaliła wartość rynkową utraconych aktywów w wyniku pożaru zakładu na 27 mln zł, a ich wartość księgową na 15,87 mln zł - podała spółka w komunikacie. Pierwotnie szacowano straty na 35 mln zł wg wartości rynkowej i 27 mln zł wg wartości księgowej.

- DGA dokonało odpisów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych: Arterii, Audiobook oraz Life Fund. Łączna wartość odpisów wyniosła ok. 2,89 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- Trakcja dokonała odpisu na utratę wartości firmy w wysokości 37,4 mln zł, który wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za 2014 rok - napisano w komunikacie spółki.

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

d48qqys

Podziel się opinią

Share
d48qqys
d48qqys