Trwa ładowanie...
d3gajwd

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- Banki planują w III kwartale niewielkie złagodzenie polityki kredytowej dla dużych firm - wynika z ankiety NBP. Spodziewany jest istotny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe oraz wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Share
d3gajwd

- Elektrobudowa zawarła z PKN Orlen umowę na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz instalacji metatezy w zakładzie produkcyjnym w Płocku. Wynagrodzenie netto za wykonane prace wynosi łącznie ok. 250 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego PGE z wykorzystaniem środków własnych spółki ma na celu zwiększenie wiarygodności płatniczej spółki oraz wzmocnienie sytuacji akcjonariuszy, którzy dzięki przeprowadzeniu tej operacji posiadać będą akcje o większej wartości - poinformowało Ministerstwo Energii.

- Sąd wydał postanowienie o postępowaniu sanacyjnym wobec Action. Zarząd w przedstawionych wstępnych propozycjach układowych zaproponował m.in. objęcie wszystkich wierzycieli w jednej grupie, karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 r. i umorzenie odsetek w całości - podała spółka.

d3gajwd

- Głównym celem Action, który był powodem złożenia przez spółkę wniosku o postępowanie sanacyjne, było uniknięcie niewypłacalności w wyniku realizacji decyzji urzędu skarbowego, z którymi spółka się nie zgadza - poinformował w komunikacie prezes spółki Piotr Bieliński.

- W ocenie prezesa Piotra Bielińskiego, po otwarciu postępowania sanacyjnego, Action jest w stanie prowadzić działalność operacyjną, a w razie konieczności płacić dostawcom gotówką. Pozycja gotówkowa spółki jest obecnie stabilna. W zaistniałej sytuacji wypłata uchwalonej dywidendy za 2015 r. jest na razie niewiadomą.

- Przychody grupy LPP ze sprzedaży w lipcu 2016 roku wyniosły ok. 535 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 21 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

- Koncern MOL sfinalizował zakup od Eni biznesu downstream na Węgrzech. Transakcja objęła całą sieć detaliczną i działalność hurtową Eni w tym kraju - poinformował MOL w komunikacie.

d3gajwd

- Grupa Larq (d. CAM Media), zrzeszająca firmy działające w obszarze mediów, nowych technologii i infrastruktury, może w najbliższych latach wprowadzać swoje spółki zależne na giełdę. Pozyskane w ten sposób środki trafią m.in. do akcjonariuszy w formie dywidendy. Pierwszy w kolejności jest Nextbike.

- Po I połowie roku Larq podtrzymuje prognozę na 2016 r., która zakłada wzrost przychodów grupy o 55 proc. rdr do 68,2 mln zł i 9,5 mln zł zysku EBITDA wobec 3,3 mln zł straty w 2015 r. W ocenie Mikołaja Chruszczewskiego, członka zarządu spółki, jest szansa na realizację szacunków z lekką nadwyżką.

- Spółka iAlbatros Group wezwała do sprzedaży 11,87 proc. akcji własnych, po 28,9 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

- Firma deweloperska Archicom wprowadza do sprzedaży 76 lokali mieszkalnych w ramach inwestycji Słoneczne Stabłowice zlokalizowanej we Wrocławiu - poinformowała spółka w komunikacie.

d3gajwd

- Ireneusz Łazor złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Towarowej Giełdy Energii z dniem 29 lipca 2016 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Grupa Comarch w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy podpisała umowy ze spółkami z grupy Telefonica za około 114,7 mln zł - podał Comarch w komunikacie.

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w lipcu 2016 r. wyniosły około 207 mln zł i były o 27,9 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

- W ramach wezwania Tebesa kupiła 1.582.911 akcji Novity stanowiących 63,32 proc. ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w spółce - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

d3gajwd

- Spółka Famago złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Grupa Kopex posiada wobec tej firmy wierzytelności na kwotę 120,5 mln zł - poinformował Kopex w komunikacie. Spółka nie wyklucza dokonania na ten cel odpisów.

================================ * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) ================================

d3gajwd

Podziel się opinią

Share
d3gajwd
d3gajwd