Trwa ładowanie...
d788nqb

SOLAR COMPANY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosó...

SOLAR COMPANY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów. (2/2013)

Share
d788nqb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOLAR COMPANY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia 19 grudnia 2012 roku wznowionym w dniu 03 stycznia 2013 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia 19 grudnia 2012 roku wznowionym w dniu 03 stycznia 2013 roku oraz ogólnej liczbie głosów: 1) ING Otwarty fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie Ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa Liczba akcji ? 2.990.000 Liczba głosów ? 2.990.000 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA wznowionym 03.01.2013 roku ? 11,49 % Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym ? 9,97 % 2) Stanmax Co Limited z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr Liczba akcji ? 4.497.500 Liczba głosów ? 4.497.500 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA wznowionym 03.01.2013
roku ? 17,28 % Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym ? 14,99 % 3) Veraques Limited z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr Liczba akcji ? 4.497.500 Liczba głosów ? 4.497.500 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA wznowionym 03.01.2013 roku ? 17,28 % Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym ? 14,99 % 4)Wakon Investments Limited z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr Liczba akcji ? 8.995.000 Liczba głosów ? 8.995.000 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA wznowionym 03.01.2013 roku ? 34,57 % Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym ? 29,98 % Łączna wysokość kapitału zakładowego Solar Company S.A. stanowi 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), na którą składa się 30.000.000 (trzydzieści milionów) głosów przysługujących z 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela. Na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 grudnia 2012 roku wznowionym w dniu 03
stycznia 2013 roku kapitał zakładowy reprezentowany był w 86,75% przez 26.023.422 (dwadzieścia sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwie) akcje. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

| | | SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOLAR COMPANY S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-315 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Torowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 871 69 31 | | 61 871 69 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-10-19-139 | | 630371711 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb