Trwa ładowanie...
d2v7uab

STALEXPORT AUTOSTRADY - Zmniejszenie przez BOŚ S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym z...

STALEXPORT AUTOSTRADY - Zmniejszenie przez BOŚ S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (18/2011)

Share
d2v7uab

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALEXPORT AUTOSTRADY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie przez BOŚ S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Stalexport Autostrady S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 roku otrzymał od Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: "BOŚ S.A.") z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. W swoim zawiadomieniu BOŚ S.A. podał, że: 1.Dokonał transakcji zbycia łącznie 555.217 sztuk akcji Stalexport Autostrady S.A. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("GPW"] w okresie od 24 listopada 2011 r. do 07 grudnia 2011 r. Ww. akcje reprezentują 0,22% głosów w ogólnej liczbie głosów w Stalexport Autostrady S.A. 2.Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów BOŚ S.A. posiadał 12.810.333 akcji Stalexport Autostrady S.A., co stanowiło 5,18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 12.810.333 głosy, które stanowiły 5,18% udziału w ogólnej liczbie głosów Stalexport Autostrady S.A. 3.Gdy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rozliczy transakcje dokonane w
dniach od 24 listopada 2011 r. do 07 grudnia 2011 r., o których mowa w pkt. 1 BOŚ S.A. będzie posiadać 12.255.116 akcji Stalexport Autostrady S.A., które stanowią 4,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 12.255.116 głosów, które stanowią 4,96% udziału w ogólnej liczbie głosów Stalexport Autostrady S.A. 4.Ani spółki zależne BOŚ S.A., ani żaden inny podmiot powiązany z BOŚ S.A. nie posiada żadnych akcji Spółki, a w wyniku transakcji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, spółki te nie zwiększyły ani nie zmniejszyły swojego udziału w kapitale zakładowym Stalexport Autostrady S.A. lub liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. 5.Ani BOŚ S.A. ani jego spółki zależne nie zawarły umów ze stronami trzecimi, których przedmiotem byłoby przeniesienie prawa do wykonywania głosu z pozostałych akcji Stalexport Autostrady S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v7uab

| | | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-085 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2512181 | | 032 2530795 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@stalexport-autostrady.pl | | www.stalexport-autostrady.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-42-11 | | 271936361 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Mieczysław Skołożyński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v7uab

Podziel się opinią

Share
d2v7uab
d2v7uab