WP
WP
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Świętokrzyskie/ Ruszają projekty wsparcia dla 1,6 tys. bezrobotnych

Ok. 1,6 tys. bezrobotnych mieszkańców woj. świętokrzyskiego powyżej 30. roku życia, będzie mogło skorzystać z kursów i szkoleń zawodowych oraz staży u pracodawców, w ramach projektów realizowanych z unijnego programu regionalnego. Na ten cel w pierwszym konkursie zarezerwowano 20 mln zł.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (WUP)w kwietniu rozstrzygnął pierwszy w nowym okresie programowania - obejmujących lata 2014-2020 - konkurs, na dofinansowanie projektów wspierających zatrudnienie bezrobotnych po trzydziestce. WUP wybrał 22 instytucje, które będą realizowały przedsięwzięcie - właśnie rozpoczynają one nabory do swoich projektów.

"W projektach są miejsca dla 1,6 tys. uczestników. Największe szanse w naborze mają bezrobotni po 50. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, mające najwyżej średnie wykształcenie oraz długotrwale bezrobotni - czyli pozostające bez pracy co najmniej rok, w ciągu ostatnich dwóch lat" - wyjaśniał PAP Paweł Lulek z WUP.

Każdy uczestnik projektu zostanie poddany diagnozie predyspozycji zawodowych, a na jej podstawie będzie przygotowany dedykowany bezrobotnemu tzw. Indywidualny Plan Działania. "Projekt zakłada także pracę z doradcą zawodowym, który pomoże w przygotowaniu bezrobotnego do wejścia lub powrócenia na rynek pracy. Dobór szkolenia będzie zależał od predyspozycji i oczekiwań uczestnika projektu, jak również zapotrzebowania rynku pracy" - dodał Lulek.

WP

Instytucje, które będą realizowały przedsięwzięcie, przygotowały ofertę szkoleń, w zawodach związanych z takimi branżami jak: budowlana, remontowa, metalowa, socjalna (kursy opieki nad osobami starszymi), gastronomiczno-hotelarska, handlowa, ochroniarska i administracyjna.

Po ukończeniu kursów, ich uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Dodatkowo każda osoba będzie miała zagwarantowany trzymiesięczny lub sześciomiesięczny staż u pracodawcy.

WUP zakłada, że ponad 40 proc. uczestników projektów, znajdzie zatrudnienie. Na przedsięwzięcie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczono 20 mln zł.

Na stronie internetowej www.wup.kielce.pl opublikowano listę realizatorów projektów - osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do wymienionych podmiotów.

WP

Trwają też nabory do projektów kierowanych do bezrobotnych po 30. roku życia, którzy chcieliby założyć własną firmę. Można się starać o bezzwrotną dotację - po ok. 24 tys. zł każda - jak również o wsparcie pomostowe przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy, połączone z doradztwem ekspertów biznesowych. W pierwszej tegorocznej edycji projektów kielecki WUP zakontraktował 863 dotacje. Na ten cel WUP przeznaczył - także z programu regionalnego - 35 mln zł.

Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną projekty, z których będą mogli korzystać świętokrzyscy przedsiębiorcy i ich pracownicy. Powstanie Rejestr Usług Rozwojowych stanowiący bazę certyfikowanych ofert szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy inwestujący w rozwój kwalifikacji swoich pracowników będą mogli liczyć nawet na 80 proc. refundacji poniesionych kosztów.

W woj. świętokrzyskim na koniec marca bez pracy pozostawało 67 tys. 679 osób - to o 2124 osoby mniej niż w lutym b.r. i o niemal 10,5 tys. mniej niż w marcu 2015 r. Stopa bezrobocia wyniosła 12,7 proc.

Najwięcej bezrobotnych jest w powiatach: skarżyskim, opatowskim, ostrowieckim, kieleckim i koneckim, najmniej - w buskim, pińczowskim, włoszczowskim, sandomierskim, staszowskim i w Kielcach.

WP
Polub WP Finanse
WP
WP